Masz pytania? Zadzwoń na 606 44 57 65 lub napisz na biuro@ikpszkolenia.pl

  Warsztaty wzmacniające kulturę ciągłego doskonalenia poprzez feedback, skupiony na 4 etapach cyklu informacji zwrotnej i przepracowaniu najczęstszych barier, czy obaw o reakcję drugiej strony

Szkolenie Przekazywanie i przyjmowanie Feedbacku
Jak budować kulturę feedbacku?

Warsztaty przekazywania i przyjmowania informacji zwrotnej, oraz radzenia sobie z emocjami i reakcjami
na negatywny feedback, czy różnice w opiniach, dedykowany liderom i ich zespołom.

Szkolenie prowadzone przez Licencjonowaną Konsultantkę Mental Toughness (MTQ)
i Zintegrowanego Modelu Przywództwa (ILM72), Izę Krejcę- Pawski

Szkolenie Umawianie Spotkań Cold Calling

Celem głównym szkolenia jest zbudowanie świadomości jak cenną wartością jest bieżące przekazywanie feedbacku zarówno w zespole jak i do przełożonych oraz rozwijanie motywacji do stosowania narzędzi feedbacku ułatwiających/ wspierających pokonanie 4 najczęstszych blokad w udzielaniu informacji zwrotnej.

Szkolenie podporządkowane zasadzie: informacja zwrotna jest dla lidera
i zespołów niczym tlen, niezbędna do rozwoju.

Trening dedykowany managerom i ich zespołom, które chcą doskonalić kompetencje w obszarze przekazywania i przyjmowania informacji zwrotnej zarówno w zespołach, jak i pomiędzy zespołami, w sposób pokazujący feedback nie tylko jako element rozmowy rozwojowej, tylko jako naturalną i codzienną komunikację służącą doskonaleniu i rozwojowi.

Korzyści z udziału dla uczestników

– Przepracowanie 4 etapów cyklu feedbackowego w przekazywaniu informacji zwrotnej w konstruktywny, wartościowy sposób.
– Przepracowanie częstych blokad: obawy przed krytyką, wrażliwości na negatywne informacje, obawy przed reakcją drugiej strony.
– Nabycie narzędzi do skutecznej komunikacji informacji zwrotnej, zarówno pozytywnej jak i negatywnej.
– Faktyczne udzielanie informacji zwrotnej podczas szkolenia.
– Wzrost zaangażowania do budowania kultury feedbacku, jako kluczowego nawyku zespołowego.
– Kształtowanie zachowań sprzyjających koncentracji na ciągłym doskonaleniu poprzez feedback.

Przekazywanie feedbacku jest łatwe tylko w teorii, w praktyce rodzi wiele emocji, czy konfliktów. Przyjmowania feedbacku także trzeba się nauczyć!

Szczególnie gdy druga strona nie zgadza się z otrzymaną informacją zwrotną, lub „nie przyjmuje krytyki” – na szkoleniu zmierzymy się min. z tym wyzwaniem. 

Szkolenie ma aktywną, warsztatową formę skupioną na sytuacjach z codziennej pracy managerów i zespołu. Podczas szkolenia przepracujemy zarówno przekazywanie jak
i przyjmowanie różnych rodzajów informacji zwrotnej (feedback pozytywny, negatywny, taki,
z którym się nie zgadzamy, lub taki, który jest tylko „częściowo słuszny”).

Tak, aby codzienne przekazywanie sobie informacji zwrotnych stało się sposobem
na doskonalenie, a przestało być źródłem personalnych konfliktów.

Skuteczność tego szkolenia potwierdzają Wasze opinie!

Bardzo ciekawe szkolenie, intensywne, interesujące, angażujące zespół.

Anna

uczestniczka szkolenia

„Szkolenie dostosowane do mojej branży. Widać przygotowanie i zaangażowanie w nasze tematy”.

Anna

uczestniczka szkolenia

„Dużo przydatnych zasad w pracy kierownika. Zdecydowanie wykorzystam je w pracy zespołowej!”

Piotr

uczestnik szkolenia

„Bardzo potrzebne szkolenie w praktyce każdego lidera.
Inspirująco, Konkretnie i Praktycznie!”

Tomek

uczestnik szkolenia

„Szkolenie bardzo ciekawe, poruszające kwestie istotne w pracy jako leader. Istotnym dla mnie określnie celów i zespołu, co daje możliwość kontroli i konstruktywnej rozmowy”.

Wiola

uczestniczka szkolenia

„Szkolenie super, czekam na kolejne!”.

Beata

uczestniczka szkolenia

WEJDŹ POZIOM WYŻEJ W OTWARTEJ KOMUNIKACJI W TWOIM ZESPOLE I FIRMIE!

 

Jak przekazywać informacje zwrotne, aby motywowały do działania?
Jak przekazywać feedback, czy krytykę przełożonemu?
Jak rozmawiać z osobami, które reagują emocjonalnie i przyjmują postawę obronną? 
Jak odróżnić wytykanie błędów i złośliwe komentarze od konstruktywnej krytyki?
Jak przekazywać negatywny feedback osobom o wyższej wrażliwości?
Jak poradzić sobie z własnymi obawami przed reakcją drugiej strony?
Jak radzić sobie z emocjonalnymi reakcjami, narzekaniem, krytykowaniem i obwinianiem?

Poznasz odpowiedzi na te pytania podczas szkolenia, ponieważ pracujemy
na najczęstszych wyzwaniach zespołowych związanych z feedbackiem!

 

Przeczytaj szczegółowy program szkolenia i sprawdź, czego dokładnie się nauczysz:

Program szkolenia: 1 dzień (8 x 45 min)

 

 

Moduł 1.  Rozwijanie kultury feedbacku – kluczowe korzyści dla zespołu i pracownika.

 • Case study: „Wszystko jest dobrze”, czyli dlaczego brak feedbacku szkodzi wszystkim?
 • Szkodliwa informacja zwrotna, czyli jak odróżnić toksyczną ocenę, „dosadną szczerość” i wytykanie błędów od konstruktywnej informacji zwrotnej?
 • 4 najczęstsze bariery w udzielaniu i przyjmowaniu informacji zwrotnej i jak je pokonać?
 • Czym jest kompetencja i co właściwie podlega informacji zwrotnej? Model  kompetencyjny.
 • Cykl feedbacku w zespole, czyli czym w praktyce jest „kultura feedbacku”?
 • Warsztaty: udzielnie konstruktywnej informacji.

Efekty modułu: W tym module rozprawimy się z 4 najczęstszymi barierami przed udzielaniem feedbacku pokazując na przykładach „dobre i złe praktyki”, w tym szczególnie rolę eliminowania „toksycznej komunikacji”.

 

Moduł 2. Udzielanie informacji zwrotnej w konstruktywny sposób. Jak to robić właściwie?

 • Dobre praktyki. Jak prowadzić rozmowy oceniające pracę, aby pełniły rolę motywacyjną?
 • Plan rozmowy od A do Z. Analizujemy przykładowy scenariusz rozmowy.
 • Udzielanie negatywnej informacji zwrotnej: dlaczego jest niezbędne do rozwoju?
 • Jak to powiedzieć? Konstruktywna krytyka w 2 modelach feedbackowych.
 • Warsztaty: udzielamy informacji zwrotnej stosując wybrane modele komunikatów.
 • Warsztaty: ćwiczymy przygotowanie do rozmów: ocenę pracy i plan rozmowy.

Efekty modułu: Ten moduł pozwoli uczestnikom uświadomić sobie kluczową rolę zarówno pozytywnej jak i negatywnej informacji zwrotnej oraz wypracować komunikaty ich przekazywania w konstruktywny, rozwojowy sposób.

 

Moduł 3. Przyjmowanie informacji zwrotnej. Jak pokonać najczęstsze bariery i obawy?

 • 4 fazy oporu przed krytyką. Dlaczego negatywna informacja zwrotna rodzi tyle emocji?
 • „Nie lubię krytyki”. Jak poradzić sobie z emocjami, gdy otrzymujemy negatywny feedback?
 • „To nie fair” Jak reagować, gdy nie zgadzasz się z informacją zwrotną? Przykłady reakcji.
 • Co zrobić, gdy druga strona reaguje emocjonalnie lub przyjmuje postawę obronną?
 • „Obawiam się reakcji drugiej strony”. Jak poradzić sobie z napięciem w rozmowach?
 • Ćwiczenia: feedback częściowo słuszny, czyli jak dyskutować o różnicach w opiniach?
 • Ćwiczenia: feedback, z którym się nie zgadzasz i jak o nim rozmawiać?
 • Ćwiczenia: radzenie sobie z emocjami w otrzymywaniu feedbacku, własnymi i rozmówcy.

Efekty modułu: uczestnicy nauczą się radzić sobie z przyjmowaniem informacji zwrotnej oraz możliwymi obawami i emocjami zarówno swoimi, jak i drugiej strony.

Moduł 4. Trening udzielania feedbacku na szkoleniu: w zespole, pracownikom i przełożonym.

Część treningowa, podczas której prowadzimy serię rozmów tak, aby oswoić się z feedbackiem w konstruktywny sposób w formie gry szkoleniowej.

 • Gra szkoleniowa „Informacja zwrotna” – czyli jak w praktyce przekazywać i przyjmować informację zwrotną?
 • Trening rozwojowej informacji zwrotnej.
 • Trening negatywnej informacji zwrotnej i przekazywania konstruktywnej krytyki.
 • Trening udzielania feedbacku współpracownikom np. w innym zespole.
 • Trening przyjmowania feedbacku i radzenia sobie z emocjami swoimi i rozmówcy.

Efekty modułu: uczestnicy przećwiczą udzielanie informacji zwrotnej w praktyce, dzięki czemu doświadczą i oswoją się z różnymi wersjami feedbacku.

Moduł 5. Plan działań po szkoleniu – jak przenieść nowe umiejętności do codziennej pracy?

 • Tworzymy plan działania po szkoleniu i ustalamy cele rozwojowe.
 • Plan działania: Zasady, jakie wprowadzę w mojej pracy lidera zespołu.

Efekty modułu:  uczestnicy zaplanują zmiany do wprowadzenia po szkoleniu, dzięki czemu wykorzystają efekty szkolenia w codziennej pracy.

Szkolenie poprowadzi Was
POZIOM WYŻEJ! 

Metody pracy podczas szkolenia:

50% szkolenia stanowi trening i warsztaty umiejętności przekazywania i przyjmowania feedbacku w formie pracy z analizą najczęstszych sytuacji z codziennej pracy.
25% dyskusje w celu wymiany doświadczeń.
25% wiedza i wprowadzenie w omawiane zagadnienia.

Trener prowadzi szkolenie metodami takimi jak:
– Analiza w formie ćwiczenia rozmów z zespołem podczas szkolenia.
– Symulacje i odgrywanie ról w formie scenek.
– Analiza studium przypadków.
– Warsztaty i ćwiczenia technik rozmów z pracownikami.
– Burza mózgów i metody kreatywne.
– Uzupełnione o mini-wykłady tam, gdzie jest to niezbędne.

Zapytaj o szkolenie dla Twojego zespołu

Powyższy program jest wstępną propozycją  – za każdym razem dopasowujemy go do specyfiki pracy uczestników i sytuacji z codziennych rozmów z zespołem i managerami

900 osób rocznie przechodzi szkolenia pod okiem Izy
Szkoliła i wspierała know how zespoły i kadrę managerską firm takich, jak:

Jest też autorką ponad 50 merytorycznych artykułów oraz wypowiedzi eksperckich publikowanych w:

Zainwestuj w Waszą skuteczność i wzmocnij Twój zespół korzystając ze sprawdzonych managerskich narzędzi oraz konkretnych przykładów, stworzone
z myślą o wyzwaniach, jakich szefowie i zespoły doświadczają na co dzień!

ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE:
Napisz na sklep@izakrejcapawski.pl

Michał Pawski
Kierownik projektów szkoleniowych
e-mail: biuro@ikpszkolenia.pl
kom. 606 44 57 65

Iza Krejca-Pawski
Trener zespołów sprzedaży i obsługi klienta
e-mail: kontakt@izakrejcapawski.pl
kom. 606 30 21 80

 

ZAMÓW SZKOLENIE DLA TWOJEGO ZESPOŁU !

Zapisz temat, ilość osób, miejsce, termin,
a my przygotujemy ofertę szkolenia. 

Jesteśmy też dostępni pod telefonem
606 44 57 65 lub emailem biuro@ikpszkolenia.pl

Napisz do nas o szkolenie