Masz pytania? Zadzwoń na 606 44 57 65 lub napisz na biuro@ikpszkolenia.pl

SZKOLENIE SPRZEDAŻOWE Z IZĄ KREJCĄ -PAWSKI

Trening motywacyjny. Mistrzowie Sprzedaży

Sięgnij po maksimum sprzedażowej skuteczności ucząc się, jak myślą,
działają i organizują swoją pracę najlepsi handlowcy w zespołach sprzedaży!

Niezwykle motywujący trening, na którym zespoły sprzedaży uczą się tak planować, aby przekraczać targety i pokonują obawy ucząc się myśleć i działać jak Mistrzowie Sprzedaży!

Trening Motywacyjny Mistrzowie Sprzedaży!

Trening prowadzony cenioną trenerkę sprzedaży, Licencjonowaną Konsultantkę Mental Toughness (MTQ48), autorkę książek i ebooków, w tym „Cold calling. Jak pokonać
obawy przed dzwonieniem?”, Izę Krejcę-Pawski

Szkolenie Umawianie Spotkań Cold Calling

Intensywne warsztaty skoncentrowane całkowicie na osobistej skuteczności zespołu sprzedażowego w dwóch kluczowych obszarach: organizacji pracy i proaktywnemu nastawieniu.

Głównym celem szkolenia jest poznanie strategii myślenia i działania najlepszych handlowców w zespołach po to, aby  wejść POZIOM WYŻEJ w wynikach sprzedaży. Zdobycie umiejętności organizacji pracy sprzedażowej oraz rozwijania Odporności Psychicznej, aby skuteczniej realizować cele, łatwiej radzić sobie z presją i porażkami.

Szkolenie skupia się na dostarczeniu uczestnikom narzędzi i ćwiczeń rozwijających w 4 kluczowych obszarach: pewności siebie, sprawczości, podejmowania wyzwań oraz osiągania celów sprzedażowych.

Korzyści z udziału dla uczestników: 

– Poznanie strategii myślenia i działania najlepszych sprzedawców w zespołach.
– Planowanie skupiona na regularnym przekraczaniu planów sprzedaży.
– Budowanie proaktywnej postawy sprzedażowej poprzez radzenie sobie ze obawami i negatywnym nastawieniem.
– Nauczenie się radzenia sobie z obawą przed porażką podczas „zimnych telefonów”, czy obrony ceny, finalizacji sprzedaży. 
– Wzmacnianie odporności psychicznej, pewności siebie i asertywności.
– Skuteczniejsze radzenie sobie z porażkami, presją i wyzwaniami.

Czy wiesz, że skuteczność osobista handlowca, czyli jego nastawienie
i organizacja pracy,  może wpływać aż na 40% ostatecznego
wyniku w sprzedaży? 

Najlepsi handlowcy w zespołach są najlepsi, ponieważ wykonują te same zadania inaczej, niż pozostali. Ci których wyniki są przeciętne lub zawsze „na granicy” myślą i działają znacznie mniej skutecznie, niż Mistrzowie Sprzedaży.

Kluczem do sukcesu jest poznanie JAK myślą i JAK działają Mistrzowie Sprzedaży.
I tego właśnie nauczycie się na tym szkoleniu!

Zapraszam Was na prawdziwie mistrzowski trening motywacyjny, który pozwoli Wam wejść w sprzedaży POZIOM WYŻEJ, regularnie przekraczając plany sprzedażowe!
To trening na którym wzmocnicie:

Skuteczność l Sukces l Pewność siebie l Aspiracje l Odwaga l Wytrwałość l Samodyscyplina
Proaktywne nastawienie l Sprawczość l Energia do działania l Motywacja do dzwonienia

Opinie uczestników potwierdzają skuteczność szkoleń!

„Energetyczna i kompetentna prowadząca, dużo przydatnych narzędzi na przyszłość. Dziękuję za możliwość czerpania od Ciebie wiedzy!”

Agnieszka

uczestniczka szkolenia

„Miła atmosfera, rzeczowe, konkretne informacje, przydatne w życiu zawodowym i prywatnym. Ciekawe, odkrywcze ćwiczenia. Usystematyzowanie wiedzy, dziękuję.”

Anna

uczestniczka szkolenia

„Bardzo rzeczowe, przyjazne i poparte wieloma przykładami ćwiczenia tylko umacniają w pozyskanej wiedzy. Chętnie odbędę kolejne szkolenia.”

Piotr

uczestnik szkolenia

JAK PRACUJĄ NAJLEPSI W ZESPOŁACH SPRZEDAŻY?

CO ROBIĄ I JAK MYŚLĄ, ŻE SĄ W STANIE OSIĄGAĆ REKORDOWE WYNIKI?

Dlaczego jedni handlowcy koncentrują się na osiąganiu celów, a inni mnożą problemy
Dlaczego jedne osoby dotrzymują zobowiązań, a inne szukają wymówek dla braku efektów

Dlaczego są osoby, które z sukcesem dzwonią „na zimno”, a inne zwlekają w nieskończoność?

I dlaczego niektóre osoby poddają się po pierwszych porażkach, a inne nie?

Odporność Psychiczna Handlowca dotyczy wydajności i skuteczności osobistej danej osoby, determinuje nastawienie i sposób myślenia (tzw. “mindset”).

Osoby Odporne Psychicznie dostrzegają szanse, są proaktywne, lubią cele i są zdeterminowane w ich osiąganiu, są pewne siebie.

Osoby Wrażliwe Psychicznie mają tendencję do unikania wyzwań, postrzegają je jako zagrożenie, częściej obawiają się porażek, mają niską pewność siebie, mogą unikać zobowiązań, szukać wymówek, a ich szklanka jest “do połowy pusta”.

Zainwestuj w Waszą skuteczność i wzmocnij Twój zespół korzystając
z rozwiązań opartych o solidne psychologiczne narzędzie stworzone z myślą
o sprzedażowych wyzwaniach, jakich dziś doświadczamy każdego dnia!

Program szkolenia Trening motywacyjny Mistrzowie Sprzedaży!

Moduł 1. Przepis na sukces w sprzedaży – jak podnosić wyniki dzięki lepszej organizacji pracy?

– Jak planują i organizują pracę najlepsi handlowcy w zespołach sprzedażowych?
– Pułapki i błędy w organizacji pracy typowe dla działów sprzedaży i jak ich uniknąć
– Kluczowe wskaźniki sukcesu sprzedażowego. Jak je wykorzystać do poprawy wyników?- Ćwiczenia: Jak strategicznie zarządzać swoim czasem w sprzedaży.
– Kiedy, jak i co planować, aby maksymalizować szanse na sukces?
– Ćwiczenia: Jak wyznaczać motywujące cele sprzedażowe, aby doprowadzać sprawy do końca?

Efekty modułu: uczestnicy poznają kluczowe zasady sprzedażowego zarządzania czasem i  zwiększania skuteczności sprzedażowej dzięki organizacji pracy.

Moduł 2. Jak zaplanować rekordowy miesiąc i przekraczać plan? Warsztaty organizacji z planerami. 

– Kluczowe wskaźniki skuteczności – analizujemy konieczną aktywność do organizacji pracy.
– Planowanie pracy sprzedażowej – Planujemy miesiąc sprzedażowy, w którym przekraczacie plan.
– Planowanie pracy sprzedażowej – Planujemy spotkania i telefony, aby mieć gwarancję sukcesu.
– Plan Dnia Skutecznego Handlowca, czyli jak zawsze mieć czas na kluczowych klientów.
– Ćwiczenia planowania organizacji dnia sprzedażowego.

Efekty modułu: uczestnicy wykorzystają techniki organizacji pracy i pracy z planerami do zwiększania skuteczności sprzedażowej.

Moduł 3. Nastawienie na sukces w sprzedaży, czyli jak myślą najlepsi handlowcy w zespołach? 

– Dlaczego pomimo podobnych umiejętności osiągamy różne wyniki? Rola odporności psychicznej w osiąganiu wyników w sprzedaży i w biznesie.
– Kim jest handlowiec „odporny psychicznie”? 4 filary odporności psychicznej.
– Odporność i Wrażliwość Psychiczna, a nasze różnice w nastawieniu i zachowaniu.
– Jak poziom odporności psychicznej wpływa na nasze nastawienie wobec wyzwań i trudności?
– Negatywne nastawienie, wymówki i narzekanie – jak „napełnić” pustą szklankę i odważyć się na sięganie po więcej?
– Mapa Odporności Psychicznej – Warsztaty tworzenia osobistego planu wzmacniania odporności psychicznej w sprzedaży.

Efekty modułu: uczestnicy uświadomią sobie, jakie są przyczyny ich nastawienia w 4 kluczowych obszarach Odporności Psychicznej.

Moduł 4. Skuteczność osobista: podejmowanie wyzwań, osiąganie celów, samodyscyplina i doprowadzanie spraw do końca w sprzedaży.

– Jak przestać obawiać się wyzwań w sprzedaży i zacząć postrzegać je jako szanse
– Radzenie sobie z porażkami i brakiem wyników – Strefa wpływu w sprzedaży.
– Sztuka samodyscypliny: czyli dlaczego porzucamy swoje plany i robimy uniki?
– Czym jest pewność siebie oraz poczucie osobistej skuteczności
– Metody wzmacniania pewności siebie poprzez właściwą postawę i nastawienie.
– Asertywność w relacjach z innym, a lęk przed odrzuceniem i krytyką w sprzedaży.
– Ćwiczenia: trening samodyscypliny – jak rozwinąć wytrwałość na drodze do sprzedażowego celu i radzić sobie z porażkami lub chwilowym brakiem wyników.
– Ćwiczenia: Jak wyznaczać motywujące cele, aby doprowadzać sprawy do końca?

Efekty modułu: uczestnicy nauczą się jak budować siłę i odporność psychiczną  w osiąganiu wyznaczonych celów i nauczą się zmieniać negatywne nastawienie na pozytywne.

Moduł 5. Skuteczni, pewni siebie, gotowi na sprzedażowy sukces! Planowanie zmian po szkoleniu.

– Plan działania po szkoleniu: myślę i działam jak najlepsi na rynku!
– Zakończenie i rozdanie certyfikatów.

Efekty modułu: uczestnicy zaplanują zmiany do wprowadzenia po szkoleniu, dzięki czemu wykorzystają efekty szkolenia w codziennej pracy.

Copyright© Izabela Krejca-Pawski. Wszelkie prawa do programu szkolenia zastrzeżone.

Test Wrażliwości i Odporności Psychicznej liderów i zespołów,
czyli Kwestionariusz MTQ (Mental Toughness Questionnaire)

Rekomendujemy przeprowadzenie badania zarówno uczestników
jak i zespołu jako całości z zastosowaniem kwestionariusza MTQ48 lub MTQPlus

KWESTIONARIUSZ ODPORNOŚCI PSYCHICZNEJ MTQ (Mental Toughness Questionnaire):

Wykonaj rzetelne, naukowo potwierdzone badanie za pomocą psychometrycznego Kwestionariusza MTQ48 (Mental Toughness Questionnaire).

Test bada MINDEST (nastawienie), czyli Twój sposób myślenia w 4 kluczowych dla efektywności obszarach: podejście do wyzwań, zaangażowanie, poczucie wpływu i pewność siebie.

Iza jest Licencjonowaną Konsultantką Mental Toughness (MTQ48 – Licencja numer MTQ124617), przeszkoloną w zakresie metodologii narzędzia, stosowania, prawidłowej interpretacji wyników oraz udzielania informacji zwrotnej.

Szkolenie poprowadzi Was
POZIOM WYŻEJ! 

Metody pracy podczas szkolenia:

50% szkolenia stanowią warsztaty umiejętności budowania odporności na stres zawodowy.
20% dyskusje z uczestnikami w celu wymiany doświadczeń.
30% wiedza i wprowadzenie w omawiane zagadnienia.

Trener prowadzi szkolenie metodami takimi jak:

– Treningi wzmacniające odporność psychiczną.
– Praca warsztatowa i wypracowywanie rozwiązań.
– Ćwiczenia indywidualne.
– Burza mózgów.
– Testy szkoleniowe.
– Dyskusja moderowana.

Uzupełnione o mini-wykłady tam, gdzie jest to niezbędne

Zapytaj o szkolenie dla Twojego zespołu

Powyższy program jest wstępną propozycją  – za każdym razem dopasowujemy go do specyfiki pracy uczestników i sytuacji z codziennych wyzwań sprzedażowych zespołu

Szkolenie prowadzi Iza Krejca-Pawski

Moi klienci umawiają 8 spotkań na 11 telefonów, podnoszą sprzedaż o 30% i odzyskują kontrolę nad swoim czasem. Moją misją jest sprawienie, żeby wszystkie osoby, które sprzedają i zarządzają zespołami osiągały podobne wyniki.

Stworzyłam to szkolenie ponieważ wiem, że odporność na stres, presję i wyzwania są dziś w biznesie warunkiem sukcesu. Odporność Psychiczna to swoista „tarcza ochronna”, dzięki której jesteśmy w stanie skutecznie osiągać cele nawet w warunkach wymagających ciągłego dopasowywania się do zmiennej biznesowej rzeczywistości.

Jako trener odsłuchałam ponad 2900 rozmów sprzedażowych handlowców, konsultantów, doradców i telemarketerów z wielu branż. Podczas szkoleń, warsztatów i coachingów „on the job” pomagałam setkom uczestników poprawiać skuteczność rozmów. Sama sprzedawałam przez telefon i umawiałam spotkania na długo, zanim zostałam trenerem sprzedaży. Ponieważ wiem, co działa w praktyce, po moich szkoleniach od razu podnosisz wyniki!

Certyfikowany trener, ekspert i praktyk biznesu, szkolący zespoły sprzedaży i obsługi klienta. Licencjonowany Konsultant Odporności Psychicznej (Mental Toughness MTQ) oraz Zintegrowanego Modelu Przywództwa ILM72. Szefowa firmy IKP Szkolenia.

Jako trener od 13 lat zwiększa wyniki i poprawia jakość pracy szkolonych osób, pomagając zespołom wejść POZIOM WYŻEJ.

jestem też autorką

Sprawdź książki, ebooki i planery

Sięgnij po moje praktyczne i świetnie napisane książki i ebooki,  które pomogły już ponad 15000 czytelników podnosić skuteczność!

Rewelacyjnie napisana książka o praktycznych metodach skutecznej sprzedaży. Otwiera umysł, poszerza horyzonty.”

Monika Kołakowska, handlowiec

Książka

Ebook

Planer

Ebook

Planer

Ebook

Ebook

900 osób rocznie przechodzi szkolenia pod okiem Izy
Szkoliła i wspierała know how zespoły i kadrę managerską firm takich, jak:

Jest też autorką ponad 50 merytorycznych artykułów oraz wypowiedzi eksperckich publikowanych w:

Zapytaj o szkolenie dla Twojego zespołu

Powyższy program jest wstępną propozycją  – za każdym razem dopasowujemy go do specyfiki pracy uczestników i sytuacji z codziennych rozmów z klientami

ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE:
Napisz na sklep@izakrejcapawski.pl

Michał Pawski
Kierownik projektów szkoleniowych
e-mail: biuro@ikpszkolenia.pl
kom. 606 44 57 65

Iza Krejca-Pawski
Trener zespołów sprzedaży i obsługi klienta
e-mail: kontakt@izakrejcapawski.pl
kom. 606 30 21 80

 

ZAMÓW SZKOLENIE DLA TWOJEGO ZESPOŁU !

Zapisz temat, ilość osób, miejsce, termin,
a my przygotujemy ofertę szkolenia. 

Jesteśmy też dostępni pod telefonem
606 44 57 65 lub emailem biuro@ikpszkolenia.pl

Napisz do nas o szkolenie