Masz pytania? Zadzwoń na 606 44 57 65 lub napisz na biuro@ikpszkolenia.pl

Zbuduj barierę ochronną na stres, trudności i presję czasu!

Szkolenie Stres i Odporność Psychiczna

Trening prowadzony przez Licencjonowaną Konsultantkę Mental Toughness (MTQ48)
i autorkę ebooka „Jak zbudować Odporność Psychiczną?”

Szkolenie Umawianie Spotkań Cold Calling

Głównym celem warsztatów jest zdobycie umiejętności rozwijania Odporności Psychicznej, aby skuteczniej realizować cele i radzić sobie z presją w sytuacjach zawodowych.

Szkolenie skupia się na dostarczeniu uczestnikom narzędzi i ćwiczeń rozwijających Odporność Psychiczną w 4 kluczowych obszarach:

pewności siebie, sprawczości, podejmowania wyzwań, osiągania celów.

Wiele miejsc pracy, czy rodzajów biznesu wymaga radzenia sobie z ciągłymi wyzwaniami, stresem i koniecznością sprostania presji.

Wrażliwość Psychiczna sprawia, że praca w stresie i codzienne wyzwania kosztują Cię znacznie więcej, niż potrzeba.

Kiedy Twoja psychika ma barierę ochronną, jaką jest Odporność Psychiczna, po prostu jest ZDECYDOWANIE ŁATWIEJ!

I po właśnie powstało to szkolenie!

 

 Korzyści z udziału dla uczestników

– Budowanie proaktywnej postawy sprzedażowej poprzez radzenie sobie ze obawami i negatywnym nastawieniem.
– Nauczenie się radzenia sobie ze stresem i presją, dzięki wybranym technikom.
– Wzmacnianie własnej odporności psychicznej, pewności siebie i asertywności.
– Lepsze wykorzystywanie kompetencji dzięki poprawie kontroli emocji.
– Skuteczniejsze radzenie sobie z porażkami, presją i wyzwaniami.
– Znacząco lepsza świadomość siebie i rozumienie swoich reakcji.

Podczas szkolenia przepracujemy kluczowe narzędzia rozwojowe
niezbędne do budowania odporności na stres

DLACZEGO W TYCH SAMYCH WARUNKACH I POMIMO PODOBNYCH KOMPETENCJI, JEDNE OSOBY OSIĄGAJĄ LEPSZE WYNIKI, NIŻ INNE?

Dlaczego jedne osoby koncentrują się na osiąganiu celów, a inne mnożą problemy?
Dlaczego jedne osoby dotrzymują zobowiązań, a inne szukają wymówek dla braku efektów?
I dlaczego niektóre osoby poddają się po pierwszych porażkach, a inne nie?
TO POZIOM ODPORNOŚCI PSYCHICZNEJ DECYDUJE O NASZYM NASTAWIENIU
BĘDĄC KLUCZOWYM CZYNNIKIEM OSOBISTEJ SKUTECZNOŚCI.
DECYDUJE O 25% OSIĄGANYCH WYNIKÓW!

“Odporność psychiczna to zdolność człowieka do radzenia sobie z wyzwaniami, trudnościami i presją. Determinuje ona nasz sposób reagowania na stres. Jest również głównym czynnikiem umożliwiającym osiąganie szczytowej formy i najlepszych wyników”. (Clough & Strycharczyk)

Dlatego to szkolenie stworzone jest z myślą pracownikach call center, konsultantach, handlowcach, kierownikach i managerach sprzedaży, którzy chcą skuteczniej radzić sobie z zawodową presją, zmianami, wyzwaniami czy nieustannym stresem związanym z dużym tempem pracy.

Opinie uczestników potwierdzają skuteczność szkoleń!

„Energetyczna i kompetentna prowadząca, dużo przydatnych narzędzi na przyszłość. Dziękuję za możliwość czerpania od Ciebie wiedzy!”

Agnieszka

uczestniczka szkolenia

„Miła atmosfera, rzeczowe, konkretne informacje, przydatne w życiu zawodowym i prywatnym. Ciekawe, odkrywcze ćwiczenia. Usystematyzowanie wiedzy, dziękuję.”

Anna

uczestniczka szkolenia

„Bardzo rzeczowe, przyjazne i poparte wieloma przykładami ćwiczenia tylko umacniają w pozyskanej wiedzy. Chętnie odbędę kolejne szkolenia.”

Piotr

uczestnik szkolenia

CZY WIESZ, ŻE NASTAWIENIE MOŻNA ZBADAĆ NIE TYLKO U KAŻDEJ OSOBY W ZESPOLE,
ALE TAKŻE DLA ZESPOŁU JAKO CAŁOŚCI?

Odporność Psychiczna dotyczy wydajności i skuteczności osobistej danej osoby, determinuje nastawienie
i sposób myślenia (tzw. “mindset”).

Ma kluczowe znaczenie w zawodach związanych z osiąganiem wyników, radzeniem sobie z presją czasu, dużym tempem pracy, zmianami i wyzwaniami, ponieważ wpływa na to, jak dana osoba radzi sobie z porażkami,
obiekcjami, zmianami, czy dążeniem do celów.

Osoby Odporne Psychicznie dostrzegają szanse, są proaktywne, lubią cele
i są zdeterminowane w ich osiąganiu, są pewne siebie.

Osoby Wrażliwe Psychicznie mają tendencję do unikania wyzwań, postrzegają je jako zagrożenie, częściej obawiają się porażek, mają niską pewność siebie, mogą unikać zobowiązań, szukać wymówek, a ich szklanka jest “do połowy pusta”.

Program szkolenie Stres i Odporność Psychiczna

Moduł 1.  Radzenie sobie ze stresem, presją wyników , emocjami  i obawami w sprzedaży.

Symulacja działania pod presją: Co się z nami dzieje, gdy jesteśmy w stresie?
– Mózg, a stres. Jak panować nad własnymi emocjami i obawami?
– Asekuracyjne zachowania ochronne, które pogarszają sytuację: unikanie, odkładanie na później, narzekanie, szukanie winnych, oraz jak im przeciwdziałać.
– Stres związany z emocjami, konfliktami i presją. Lęk przed odrzuceniem, kompromitacją i porażką. Jak go opanować?
– Test szkoleniowy: Jak radzisz sobie ze stresem i presją? (opcjonalnie, w przypadku rezygnacji z badania MTQ48)

 

Efekty modułu: uczestnicy uświadomią sobie, jakie czynniki są dla nich najbardziej stresujące i nauczą się je rozpoznawać.

Moduł 2. Siła i Odporność psychiczna – dlaczego jest kluczowa?
– Dlaczego pomimo podobnych umiejętności osiągamy różne wyniki? Rola odporności psychicznej w osiąganiu wyników w sprzedaży i w biznesie.
– Kim jest osoba „odporna psychicznie”? 4 filary odporności psychicznej.
– Odporność i Wrażliwość Psychiczna, a nasze różnice w nastawieniu i zachowaniu.
– Jak poziom odporności psychicznej wpływa na nasze nastawienie wobec wyzwań i trudności?
Analiza wyników MTQ48 – Odporność Psychiczna Zespołu i uczestników.

Efekty modułu: uczestnicy uświadomią sobie, jakie są przyczyny ich nastawienia w 4 kluczowych obszarach Odporności Psychicznej.

Moduł 3. Mocna postawa – budowanie pewności siebie i postawy osoby silnej psychicznie.
– Czym jest pewność siebie oraz poczucie osobistej skuteczności?
– Metody wzmacniania pewności siebie poprzez właściwą postawę i nastawienie.
– Asertywność w relacjach z innym, a lęk przed odrzuceniem i krytyką.
Ćwiczenia: Budowanie mocnej postawy: jak, chodzi i mówi osoba silna i pewna siebie
Ćwiczenia: Jak zbudować poczucie osobistej skuteczności i działać śmiało
Ćwiczenia: Asertywność – jak jasno komunikować swoje intencje?

Efekty modułu: uczestnicy przećwiczą najważniejsze metody budowania pewności siebie oraz mocnej postawy i nauczą się je stosować w praktyce, aby lepiej radzić sobie w relacjach z innymi.

Moduł 4. Skuteczność osobista: podejmowanie wyzwań, osiąganie celów, samodyscyplina i doprowadzanie spraw do końca.
– Negatywne nastawienie, wymówki i narzekanie – jak „napełnić” pustą szklankę i odważyć się na sięganie po więcej?
– Jak przestać obawiać się wyzwań i zacząć postrzegać je jako szanse?
– Sztuka samodyscypliny: czyli dlaczego porzucamy swoje plany i odpuszczamy
Ćwiczenia: trening samodyscypliny – jak rozwinąć wytrwałość na drodze do celu budując zdrowe nawyki?
Ćwiczenia: Jak wyznaczać motywujące cele, aby doprowadzać sprawy do końca?

Efekty modułu: uczestnicy nauczą się jak zbudować samodyscyplinę w osiąganiu wyznaczonych celów i nauczą się zmieniać negatywne nastawienie na pozytywne.

Moduł 5. Trening motywacyjny budujący Odporność Psychiczną.
– Pewni siebie, skuteczni, odważni! Trening motywacyjny dla zespołu, angażujący do działania i śmiałego podejmowania nowych wyzwań.
– 6 zasad wzmacniania odporności psychicznej. Podsumowanie.

Efekty modułu: uczestnicy przejdą inspirujący trening motywacyjny, który napędzi ich do działania po szkoleniu.

Moduł 6. Warsztaty podsumowujące – „Plan działania po szkoleniu”.
– Mapa Odporności Psychicznej – Warsztaty tworzenia osobistego planu wzmacniania odporności psychicznej w sprzedaży.
– Podsumowanie szkolenia, końcowe wnioski i rozdanie certyfikatów.

Efekty modułu: uczestnicy opracują gotowy do zastosowania po szkoleniu plan radzenia sobie ze stresem, dopasowanych do ich indywidualnych potrzeb.

Test Wrażliwości i Odporności Psychicznej liderów i zespołów,
czyli Kwestionariusz MTQ (Mental Toughness Questionnaire)

Rekomendujemy przeprowadzenie badania zarówno uczestników
jak i zespołu jako całości z zastosowaniem kwestionariusza MTQ48 lub MTQPlus

KWESTIONARIUSZ ODPORNOŚCI PSYCHICZNEJ MTQ (Mental Toughness Questionnaire):

Wykonaj rzetelne, naukowo potwierdzone badanie za pomocą psychometrycznego Kwestionariusza MTQ48 (Mental Toughness Questionnaire).

Test bada MINDEST (nastawienie), czyli Twój sposób myślenia w 4 kluczowych dla efektywności obszarach: podejście do wyzwań, zaangażowanie, poczucie wpływu i pewność siebie.

Iza jest Licencjonowaną Konsultantką Mental Toughness (MTQ48 – Licencja numer MTQ124617), przeszkoloną w zakresie metodologii narzędzia, stosowania, prawidłowej interpretacji wyników oraz udzielania informacji zwrotnej.

Szkolenie poprowadzi Was
POZIOM WYŻEJ! 

Metody pracy podczas szkolenia:

50% szkolenia stanowią warsztaty umiejętności budowania odporności na stres zawodowy.
20% dyskusje z uczestnikami w celu wymiany doświadczeń.
30% wiedza i wprowadzenie w omawiane zagadnienia.

Trener prowadzi szkolenie metodami takimi jak:

– Treningi wzmacniające odporność psychiczną.
– Praca warsztatowa i wypracowywanie rozwiązań.
– Ćwiczenia indywidualne.
– Burza mózgów.
– Testy szkoleniowe.
– Dyskusja moderowana.

Uzupełnione o mini-wykłady tam, gdzie jest to niezbędne

Zapytaj o szkolenie dla Twojego zespołu

Powyższy program jest wstępną propozycją  – za każdym razem dopasowujemy go do specyfiki pracy uczestników i sytuacji z codziennych rozmów z klientami

Szkolenie prowadzi Iza Krejca-Pawski

Moi klienci umawiają 8 spotkań na 11 telefonów, podnoszą sprzedaż o 30%
i odzyskują kontrolę nad swoim czasem. Moją misją jest sprawienie, żeby wszystkie osoby, które sprzedają i zarządzają zespołami osiągały podobne wyniki.

Stworzyłam to szkolenie ponieważ wiem, że odporność na stres, presję i wyzwania są dziś w biznesie warunkiem sukcesu. Odporność Psychiczna to swoista „tarcza ochronna”, dzięki której jesteśmy w stanie skutecznie osiągać cele nawet w warunkach wymagających ciągłego dopasowywania się do zmiennej biznesowej rzeczywistości.

Podczas szkoleń, warsztatów i coachingów „on the job” pomagałam setkom uczestników poprawiać skuteczność rozmów. Ponieważ wiem, co działa w praktyce, po moich szkoleniach od razu podnosisz wyniki!

Iza Krejca-Pawski, trenerka zespołów sprzedaży i obsługi klienta

Certyfikowany trener, ekspert i praktyk biznesu, szkolący zespoły sprzedaży i obsługi klienta. Licencjonowany Konsultant Odporności Psychicznej (Mental Toughness MTQ48) oraz Zintegrowanego Modelu Przywództwa ILM72. Szefowa firmy IKP Szkolenia.

Jako trener od 9 lat zwiększa wyniki i poprawia jakość pracy szkolonych osób, pomagając zespołom wejść POZIOM WYŻEJ.

Iza jest autorką cenionych książek, ebooków i planerów:

900 osób rocznie przechodzi szkolenia pod okiem Izy
Szkoliła i wspierała know how zespoły i kadrę managerską firm takich, jak:

Jest też autorką ponad 50 merytorycznych artykułów oraz wypowiedzi eksperckich publikowanych w:

Zainwestuj w Waszą skuteczność i wzmocnij Twój zespół korzystając z rozwiązań opartych o solidne psychologiczne narzędzie stworzone z myślą
o biznesowych wyzwaniach, jakich dziś doświadczamy każdego dnia!

ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE:
Napisz na sklep@izakrejcapawski.pl

Michał Pawski
Kierownik projektów szkoleniowych
e-mail: biuro@ikpszkolenia.pl
kom. 606 44 57 65

Iza Krejca-Pawski
Trener zespołów sprzedaży i obsługi klienta
e-mail: kontakt@izakrejcapawski.pl
kom. 606 30 21 80

 

ZAMÓW SZKOLENIE DLA TWOJEGO ZESPOŁU !

Zapisz temat, ilość osób, miejsce, termin,
a my przygotujemy ofertę szkolenia. 

Jesteśmy też dostępni pod telefonem
606 44 57 65 lub emailem biuro@ikpszkolenia.pl

Napisz do nas o szkolenie