Masz pytania? Zadzwoń na 606 44 57 65 lub napisz na biuro@ikpszkolenia.pl

Szkolenie otwarte 11-12 marca 2024 r.

Przywództwo i Zarządzanie zespołem

Trudne sytuacje zarządzaniu zespołem i organizacja pracy własnej dedykowane JST i Administracji Publicznej

Warsztaty przywódcze oparty o Zintegrowany Model Przywództwa oraz Elastyczne Zarządzanie Czasem.
Szkolenie prowadzone przez Licencjonowaną Konsultantkę Mental Toughness (MTQ)
i Zintegrowanego Modelu Przywództwa (ILM72) i autorkę książki Elastyczne Zarządzanie Czasem, Izę Krejcę- Pawski

Szkolenie Umawianie Spotkań Cold Calling

Głównym celem szkolenia jest przepracowanie problematycznych sytuacji
w zarządzaniu zespołem i organizacji pracy. Szkolenie skoncentrowane jest na przepracowaniu konkretnych sytuacji zebranych z ankiet badania potrzeb.

Warsztaty skupiają się na ćwiczeniu i trenowaniu umiejętności, tak, aby wspierać zarządzane zespoły w sytuacjach trudnych i utrzymywać wysokie morale w zespole dzięki motywowaniu.

Podczas szkolenia wypracujemy:
– Zestaw przydanych motywacyjnych komunikatów kierowniczych pokazanych na przykładach i wzmacniających sprawczą postawę lidera zespołu.
– Najważniejsze zasady i sprawdzone praktyki elastycznego zarządzania czasem własnym i zespołu.
– Sposoby na budowanie zaangażowania i motywacji w zespole w oparciu o sprawczą postawę lidera zespołu.
– Scenariusze reagowania w trudnych sytuacjach z zespołem: wymówki, narzekanie, niskie standardy wykonania zadania, demotywowanie zespołu.

Korzyści z udziału dla uczestników

– Motywowanie i wspieranie zespołu oraz pracowników poprzez dawanie przykładu aktywną i sprawczą postawą lidera.
– Skuteczniejsze wdrażanie zmian i szybsze radzenie sobie
z oporem, narzekaniem i krytykowaniem.
– Sposoby na budowanie zaangażowania i motywacji w zespole uwzględniające wybrane sytuacje trudne jak np. absencja.
– Wykorzystywanie rozmów oceniających jako funkcji motywacyjnej.
– Delegowanie i egzekwowanie zadań wspierające współpracę.

W 2 dni szkolenia przepracujemy kluczowe narzędzia przywódcze,
w tym skuteczną organizację pracy 

Szkolenie dedykowane jest szczególnie kadrze kierowniczej JST

Która chce doskonalić kompetencje zarządzania zespołem w sytuacjach trudnych poprzez własną postawę przywódczą i zaangażowania zespołu do działania. Chce wypracować lub doskonalić delegowanie zadań i doskonalenie organizacji pracy w nadmiarze zadań bieżących z pomocą Elastycznego Zarządzania Czasem.  

Szkolenie ma aktywną, warsztatową formę skupioną na sytuacjach z codziennej pracy kadry zarządzającej. Podczas szkolenia przepracujemy narzędzia z perspektywy organizacji, liderów, zespołu jako całości oraz poszczególnych pracowników.

Wykorzystamy do tego narzędzia zarówno przywódcze jak i psychologiczne.

Skuteczność tego szkolenia potwierdzają Wasze opinie!

Bardzo ciekawe szkolenie, intensywne, interesujące, angażujące zespół.

Anna

uczestniczka szkolenia

„Szkolenie dostosowane do mojej branży. Widać przygotowanie i zaangażowanie w nasze tematy”.

Anna

uczestniczka szkolenia

„Dużo przydatnych zasad w pracy kierownika. Zdecydowanie wykorzystam je w pracy zespołowej!”

Piotr

uczestnik szkolenia

„Bardzo potrzebne szkolenie w praktyce każdego lidera.
Inspirująco, Konkretnie i Praktycznie!”

Tomek

uczestnik szkolenia

„Szkolenie bardzo ciekawe, poruszające kwestie istotne w pracy jako leader. Istotnym dla mnie określnie celów i zespołu, co daje możliwość kontroli i konstruktywnej rozmowy”.

Wiola

uczestniczka szkolenia

„Szkolenie super, czekam na kolejne!”.

Beata

uczestniczka szkolenia

WEJDŹ POZIOM WYŻEJ W SKUTECZNOŚCI PRZYWÓDCZEJ UCZESTNICZĄC W SZKOLENIU

Przeczytaj szczegółowy program szkolenia i sprawdź, czego dokładnie się nauczysz:

– 3 fundamenty skuteczności liderów, które decydują o ostatecznym sukcesie pracy z zespołem.
– Warsztaty: umiejętność wykorzystywania potencjału każdego pracownika – jak ją rozwijać?
– Warsztaty: umiejętność pracy z zespołem, jako całością – jak ją rozwijać?
– Toksyny komunikacyjne, czyli narzekanie, obwinianie, unikanie odpowiedzialności, „spychologia”.
– Warsztaty : gramy w „otwarte karty” i eliminujemy negatywne zachowania w zespole.

Efekty modułu: uczestnicy przepracują i zdiagnozują kluczowe obszary decydujące o skuteczności przywództwa, a także określą swój kierowniczy styl pracy z zespołem.

Moduł 2. Codzienne zarządzanie i praca z zespołem. Motywowanie, konstruktywne wyrażanie krytyki i egzekwowanie pracy.
– Komunikacja jako warunek sukcesu w pracy efektywnego zespołu.
– Ćwiczenia: pochwały i motywowanie zespołu. Jak budować zaangażowanie i motywację?
– Etyka pracy. Jak komunikować krytykę i wymagania, aby nie być odbieranym jako „trudny szef”?
– Ćwiczenia: Asertywne komunikaty, które każdy kierownik powinien znać. Praca na przykładach.
– Ćwiczenia: Konstruktywna informacja zwrotna, czyli jak wyrażać krytykę?
– Plan konstruktywnej rozmowy z zespołem, gdy nie wykonał zadania lub wykonał je poniżej oczekiwań.
– Ćwiczenia: Konstruktywne rozmowy z pracownikiem, który nie wykonał zadania, ma opóźnienia.

Efekty modułu: tworzymy przykłady rozmów służące do codziennej pracy z zespołem, aby liderzy potrafili radzić sobie w typowych problematycznych sytuacjach stosując bezpieczną, konstruktywną komunikację.


Moduł 3. Trudne sytuacje zespołowe, czyli jak radzić sobie z oporem, narzekaniem i konfliktami?
– Narzekanie, opór, niechęć do wysiłku, wymówki, sabotowanie zmian – czyli jak skutecznie reagować i zapobiegać trudnym sytuacjom? Przykłady z praktyki kierowników zespołów.
– Dlaczego niektórzy pracownicy reagują bardziej emocjonalnie i „mnożą problemy”?
– Odporność i Wrażliwość Psychiczna, a różnice w nastawieniu i zachowaniu w zespole.
– Czym jest nastawienie i w jakim stopniu lider ma na nie wpływ? Psychologia dla kierowników.

Efekty modułu:
liderzy nauczą się lepiej rozumieć przyczynę negatywnych zachowań pracowników oraz rozwijania i budowania skuteczności w zespole w oparciu o model Odporności Psychicznej.

Moduł 4. Analiza wybranej sytuacji – Rozwiązywanie problemów w motywowaniu zespołu – sprawdzone praktyki na dzisiejsze wyzwania. Praktyczne podsumowanie szkolenia.

Analizujemy 2 – 3 wybrane sytuacje, która najczęściej pojawiały się w ankietach uczestników, przykładowo:
– Jak reagować, gdy pracownicy demotywują się nawzajem?
– Jak radzić sobie z narzekaniem i wymówkami w zespole?
– Jak radzić sobie z brakiem motywacji do wdrażania zmian?
– Jak radzić sobie z pracownikami, którzy odstają negatywnie poziomem pracy od reszty zespołu?
– Jak reagować, gdy pojawia się demotywacja z powodu absencji, czy konieczności zastępstw?
– Jak radzić sobie z demotywacją z powodu nadmiaru pracy i braku podwyżek?
– Podsumowanie szkolenia – 5 kluczowych zasad Motywowania Zespołu w JST.

Efekty modułu:
uczestnicy poznają praktyczne zastosowanie wszystkich omawianych sposobów motywowania.

Moduł 5. Efektywna organizacja pracy – jak pracować, gdy wszystko ciągle się zmienia?

– Kluczowa przyczyna problemów – brakujący element, przez który tak trudno „się ogarnąć”!
– Jak nasz mózg rozumie pojęcie czasu i co tego wynika? Analiza badań.
– Stres, a czas: jak obniżyć odczuwany stres dzięki zarządzaniu czasem?
– Warsztaty: Jak opanować „pożary” i pracę „na ostatnią chwilę”? Problem „bieżących zadań”.
– Metoda elastycznego planowania: jak planować, kiedy wszystko ciągle się zmienia?

Efekty modułu: uczestnicy uświadomią sobie, jaka jest ich osobista strategia zarządzania czasem i poznają przyczynę swoich problemów oraz dopasują sposoby zmiany sytuacji.

Moduł 6. Elastyczne planowanie dnia i tygodnia – WARSZTATY PLANOWANIA.

– Technika korzystania z kalendarza metodą „5 kroków Elastycznego Zarządzania Czasem”.
– Jak pogodzić różne role ustalając priorytety – Mapa Priorytetów i „sprzątanie głowy”.
– 3 złote zasady zarządzania czasem: „zasada 1”, „3 NZD”, „zasada minutówki”.
– Warsztaty z kalendarzem: radzenie sobie z nadmierną ilością obowiązków i nieprzewidzianymi bieżącymi zadaniami.
– Planowanie dnia: 2 sposoby tworzenia dziennych list zadań, które działają w praktyce.
– Warsztaty organizacji dnia pracy: uczestnicy planują dzień według wskazówek trenera.

Efekty modułu: uczestnicy zdobędą umiejętność elastycznego planowania dnia i tygodnia, które wytrzymują konfrontację z natłokiem bieżących, nieprzewidzianych obowiązków.

Moduł 7. Efektywna współpraca z innymi i organizacja pracy zespołu. Delegowanie zadań.
– Organizacja pracy zespołu i delegowanie zadań – kluczowe praktyki efektywnej współpracy.
– Syndrom „tak-taka” i inne pułapki – czyli komunikacja, która utrudnia efektywną współpracę.
– Jak delegować: kluczowa zasada ustalania „zadań do wykonania” z innymi.
– W jaki sposób efektywnie ustalać zadania podczas spotkań i zebrań, aby móc je realizować?
– Asertywne intencje: jak rozmawiać o wykonywaniu pracy z innymi?
– Warsztaty: ćwiczenia efektywnej komunikacji i delegowania zadań do wykonania.

Efekty modułu: uczestnicy przepracują kluczowe zasady komunikacji dotyczącej codziennej pracy, aby móc skutecznie współpracować, a następnie doprowadzać do końca realizację zadań.

Moduł 8. Plan działań po szkoleniu – jak przenieść nowe umiejętności kierownicze do codziennej pracy?
– Tworzymy plan działania po szkoleniu i ustalamy cele rozwojowe.
– Podsumowanie szkolenia – 5 kluczowych zasad motywacji zespołu.
– Plan działania: Zasady, jakie wprowadzę w mojej pracy lidera zespołu.

Efekty modułu:
uczestnicy zaplanują zmiany do wprowadzenia po szkoleniu, dzięki czemu wykorzystają efekty szkolenia w codziennej pracy.

 

Szkolenie poprowadzi Was
POZIOM WYŻEJ! 

Metody pracy podczas szkolenia:

50% szkolenia stanowi trening i warsztaty umiejętności zarządzania zespołem w formie pracy z analizą najczęstszych sytuacji z codziennej pracy na szkoleniu.
25% dyskusje z liderem w celu wymiany doświadczeń.
25% wiedza i wprowadzenie w omawiane zagadnienia.

Trener prowadzi szkolenie metodami takimi jak:
– Analiza w formie ćwiczenia rozmów z zespołem podczas szkolenia.
– Symulacje i odgrywanie ról w formie scenek.
– Analiza studium przypadków.
– Warsztaty i ćwiczenia technik rozmów z pracownikami.
– Burza mózgów i metody kreatywne.
– Uzupełnione o mini-wykłady tam, gdzie jest to niezbędne.

Zgłoś udział w szkoleniu otwartym!

Uzupełnij formlurz zgłoszeniowy na szkolenie

Szkolenie otwarte 11-12 marca 2024r.
Standardowe zgłoszenie 1 osoby: 1300 zł
Zgłoszenie uczestnictwa do 12 lutego: promocja 915 zł/ os
(ilość miejsc w promocji  ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń)

Cena szkolenia zawiera: 2 dni warsztatów, całodniową przerwę kawową oraz lunch, drukowane materiały dla uczestników oraz certyfikat ukończenia szkolenia

Miejsce szkolenia: Olsztyn (szczegóły organizacyjne, miejsce i harmonogram szkolenia przesyłamy uczestnikom po dokonaniu zgłoszenia)

Kliknij w poniższy przycisk, aby otrzymać formularz zgłoszenia lub napisz do nas na biuro@ikpszkolenia.pl lub zadzwoń do nas na 606 445 765

 

900 osób rocznie przechodzi szkolenia pod okiem Izy
Szkoliła i wspierała know how zespoły i kadrę managerską firm takich, jak:

Jest też autorką ponad 50 merytorycznych artykułów oraz wypowiedzi eksperckich publikowanych w:

Zainwestuj w Waszą skuteczność i wzmocnij Twój zespół korzystając ze sprawdzonych managerskich narzędzi oraz konkretnych przykładów, stworzone
z myślą o wyzwaniach, jakich szefowie zespołów doświadczają na co dzień!

ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE:
Napisz na sklep@izakrejcapawski.pl

Michał Pawski
Kierownik projektów szkoleniowych
e-mail: biuro@ikpszkolenia.pl
kom. 606 44 57 65

Iza Krejca-Pawski
Trener zespołów sprzedaży i obsługi klienta
e-mail: kontakt@izakrejcapawski.pl
kom. 606 30 21 80

 

ZAMÓW SZKOLENIE DLA TWOJEGO ZESPOŁU !

Zapisz temat, ilość osób, miejsce, termin,
a my przygotujemy ofertę szkolenia. 

Jesteśmy też dostępni pod telefonem
606 44 57 65 lub emailem biuro@ikpszkolenia.pl

Napisz do nas o szkolenie