Szkolenia  z Izą Krejca-Pawski

Niezwykle motywujący trening, na którym zespoły sprzedaży uczą się tak planować, aby przekraczać targety i pokonują obawy ucząc się myśleć i działać jak Mistrzowie Sprzedaży

MTQ48 Test Odporność Psychiczna

Trening Motywacyjny Mistrzowie Sprzedaży!

Trening prowadzony cenioną trenerkę sprzedaży, Licencjonowaną Konsultantkę Mental Toughness (MTQ48), autorkę książek i ebooków, w tym "Cold calling. Jak pokonać obawy przed dzwonieniem?", Izę Krejcę-Pawski

SZKOLENIE TAKŻE W WERSJI ONLINE - ZAPYTAJ O OFERTĘ

Intensywne warsztaty skoncentrowane całkowicie na osobistej skuteczności zespołu sprzedażowego w dwóch kluczowych obszarach: organizacji pracy i proaktywnemu nastawieniu.

Głównym celem szkolenia jest poznanie strategii myślenia i działania najlepszych handlowców w zespołach po to, aby  wejść POZIOM WYŻEJ w wynikach sprzedaży. Zdobycie umiejętności organizacji pracy sprzedażowej oraz rozwijania Odporności Psychicznej, aby skuteczniej realizować cele, łatwiej radzić sobie z presją i porażkami.

Szkolenie skupia się na dostarczeniu uczestnikom narzędzi i ćwiczeń rozwijających w 4 kluczowych obszarach: pewności siebie, sprawczości, podejmowania wyzwań oraz osiągania celów sprzedażowych.

Korzyści z udziału dla uczestników: 

- Poznanie strategii myślenia i działania najlepszych sprzedawców w zespołach.
- Planowanie skupiona na regularnym przekraczaniu planów sprzedaży.
- Budowanie proaktywnej postawy sprzedażowej poprzez radzenie sobie ze obawami i negatywnym nastawieniem.
- Nauczenie się radzenia sobie z obawą przed porażką podczas "zimnych telefonów", czy obrony ceny.
- Wzmacnianie własnej odporności psychicznej, pewności siebie i asertywności.
- Skuteczniejsze radzenie sobie z porażkami, presją i wyzwaniami.

MTQ48 Test Odporność Psychiczna

Czy wiesz, że skuteczność osobista handlowca, czyli jego nastawienie i organizacja pracy,  może wpływać aż na 40% ostatecznego wyniku w sprzedaży? 

Najlepsi handlowcy w zespołach są najlepsi, ponieważ wykonują te same zadania inaczej, niż pozostali. Ci których wyniki są przeciętne lub zawsze "na granicy" myślą i działają znacznie mniej skutecznie, niż Mistrzowie Sprzedaży.

Kluczem do sukcesu jest poznanie JAK myślą i JAK działają Mistrzowie Sprzedaży.
I tego właśnie nauczycie się na tym szkoleniu!

Zapraszam Was na prawdziwie mistrzowski trening motywacyjny, który pozwoli Wam wejść w sprzedaży POZIOM WYŻEJ, regularnie przekraczając plany sprzedażowe!
To trening na którym wzmocnicie:

Skuteczność l Sukces l Pewność siebie l Aspiracje l Odwaga l Wytrwałość l Samodyscyplina
Proaktywne nastawienie l Sprawczość l Energia do działania l Motywacja do dzwonienia

Szkolenia  z Izą Krejca-Pawski
ZAMAWIAM TO SZKOLENIE DLA MOJEGO ZESPOŁU

Wartość tego szkolenia potwierdzają Wasze opinie!

MTQ48 Test Odporność Psychiczna

JAK PRACUJĄ NAJLEPSI W ZESPOŁACH SPRZEDAŻY?

CO ROBIĄ I JAK MYŚLĄ, ŻE SĄ W STANIE OSIĄGAĆ REKORDOWE WYNIKI?

Dlaczego jedni handlowcy koncentrują się na osiąganiu celów, a inni mnożą problemy
Dlaczego jedne osoby dotrzymują zobowiązań, a inne szukają wymówek dla braku efektów

Dlaczego są osoby, które z sukcesem dzwonią "na zimno", a inne zwlekają w nieskończoność?

I dlaczego niektóre osoby poddają się po pierwszych porażkach, a inne nie?

Odporność Psychiczna Handlowca dotyczy wydajności i skuteczności osobistej danej osoby, determinuje nastawienie i sposób myślenia (tzw. “mindset”).

Osoby Odporne Psychicznie dostrzegają szanse, są proaktywne, lubią cele i są zdeterminowane w ich osiąganiu, są pewne siebie.

Osoby Wrażliwe Psychicznie mają tendencję do unikania wyzwań, postrzegają je jako zagrożenie, częściej obawiają się porażek, mają niską pewność siebie, mogą unikać zobowiązań, szukać wymówek, a ich szklanka jest “do połowy pusta”.

MTQ48 Test Odporność Psychiczna

WAŻNE JEST JEDNAK TO, ŻE ODPORNOŚĆ PSYCHICZNĄ MOŻNA WZMACNIAĆ I BUDOWAĆ I TEGO WŁAŚNIE NAUCZYCIE SIĘ NA SZKOLENIU!

MTQ48 Test Odporność Psychiczna

SIĘGNIJ PO MAKSIMUM TWOICH MOŻLIWOŚCI UCZĄC SIĘ,
JAK MYŚLĄ I SPRZEDAJĄ NAJLEPSI HANDLOWCY

Moduł 1. Przepis na sukces w sprzedaży – jak podnosić wyniki dzięki lepszej organizacji pracy?

- Jak planują i organizują pracę najlepsi handlowcy w zespołach sprzedażowych?
- Pułapki i błędy w organizacji pracy typowe dla działów sprzedaży i jak ich uniknąć
- Kluczowe wskaźniki sukcesu sprzedażowego. Jak je wykorzystać do poprawy wyników?- Ćwiczenia: Jak strategicznie zarządzać swoim czasem w sprzedaży.
- Kiedy, jak i co planować, aby maksymalizować szanse na sukces?
- Ćwiczenia: Jak wyznaczać motywujące cele sprzedażowe, aby doprowadzać sprawy do końca?

Efekty modułu: uczestnicy poznają kluczowe zasady sprzedażowego zarządzania czasem i  zwiększania skuteczności sprzedażowej dzięki organizacji pracy.

Moduł 2. Jak zaplanować rekordowy miesiąc i przekraczać plan? Warsztaty organizacji z planerami. 

- Kluczowe wskaźniki skuteczności – analizujemy konieczną aktywność do organizacji pracy.
- Planowanie pracy sprzedażowej – Planujemy miesiąc sprzedażowy, w którym przekraczacie plan.
- Planowanie pracy sprzedażowej – Planujemy spotkania i telefony, aby mieć gwarancję sukcesu.
- Plan Dnia Skutecznego Handlowca, czyli jak zawsze mieć czas na kluczowych klientów.
- Ćwiczenia planowania organizacji dnia sprzedażowego.

Efekty modułu: uczestnicy wykorzystają techniki organizacji pracy i pracy z planerami do zwiększania skuteczności sprzedażowej.

Moduł 3. Nastawienie na sukces w sprzedaży, czyli jak myślą najlepsi handlowcy w zespołach? 

- Dlaczego pomimo podobnych umiejętności osiągamy różne wyniki? Rola odporności psychicznej w osiąganiu wyników w sprzedaży i w biznesie.
- Kim jest handlowiec „odporny psychicznie”? 4 filary odporności psychicznej.
- Odporność i Wrażliwość Psychiczna, a nasze różnice w nastawieniu i zachowaniu.
- Jak poziom odporności psychicznej wpływa na nasze nastawienie wobec wyzwań i trudności?
- Negatywne nastawienie, wymówki i narzekanie – jak „napełnić” pustą szklankę i odważyć się na sięganie po więcej?
- Mapa Odporności Psychicznej - Warsztaty tworzenia osobistego planu wzmacniania odporności psychicznej w sprzedaży.

Efekty modułu: uczestnicy uświadomią sobie, jakie są przyczyny ich nastawienia w 4 kluczowych obszarach Odporności Psychicznej.

Moduł 4. Skuteczność osobista: podejmowanie wyzwań, osiąganie celów, samodyscyplina i doprowadzanie spraw do końca w sprzedaży.

- Jak przestać obawiać się wyzwań w sprzedaży i zacząć postrzegać je jako szanse
- Radzenie sobie z porażkami i brakiem wyników - Strefa wpływu w sprzedaży.
- Sztuka samodyscypliny: czyli dlaczego porzucamy swoje plany i robimy uniki?
- Czym jest pewność siebie oraz poczucie osobistej skuteczności
- Metody wzmacniania pewności siebie poprzez właściwą postawę i nastawienie.
- Asertywność w relacjach z innym, a lęk przed odrzuceniem i krytyką w sprzedaży.
- Ćwiczenia: trening samodyscypliny – jak rozwinąć wytrwałość na drodze do sprzedażowego celu i radzić sobie z porażkami lub chwilowym brakiem wyników.
- Ćwiczenia: Jak wyznaczać motywujące cele, aby doprowadzać sprawy do końca?

Efekty modułu: uczestnicy nauczą się jak budować siłę i odporność psychiczną  w osiąganiu wyznaczonych celów i nauczą się zmieniać negatywne nastawienie na pozytywne.

Moduł 5. Skuteczni, pewni siebie, gotowi na sprzedażowy sukces! Planowanie zmian po szkoleniu.

- Plan działania po szkoleniu: myślę i działam jak najlepsi na rynku!
- Zakończenie i rozdanie certyfikatów.

Efekty modułu: uczestnicy zaplanują zmiany do wprowadzenia po szkoleniu, dzięki czemu wykorzystają efekty szkolenia w codziennej pracy.

Copyright© Izabela Krejca-Pawski. Wszelkie prawa do programu szkolenia zastrzeżone.

Program szkolenia możliwy jest do zrealizowania zarówno z wykonaniem jak i bez wykonywania testu psychometrycznego MTQ48.

MTQ48 Test Odporność Psychiczna

Wykonaj diagnozę nastawienia i potencjału Twojego zespołu

Test Wrażliwości i Odporności Psychicznej, czyli Kwestionariusz MTQ (Mental Toughness Questionnaire)

Rekomendujemy realizację szkolenia poprzedzone przeprowadzeniem badania potencjału zarówno uczestników jak i zespołu jako całości z zastosowaniem kwestionariusza MTQ48.

Badanie pozwoli realnie ocenić poziom nastawienia w zespole, potencjału i możliwości, a także wskaże, jakie obszary należy wzmacniać i rozwijać, aby osiągać założone wyniki.

KWESTIONARIUSZ ODPORNOŚCI PSYCHICZNEJ MTQ48 (Mental Toughness Questionnaire)

Wykonaj rzetelne, naukowo potwierdzone badanie za pomocą psychometrycznego Kwestionariusza MTQ48.

Test bada MINDEST (nastawienie), czyli Twój sposób myślenia w 4 kluczowych dla efektywności obszarach: podejście do wyzwań, zaangażowanie, poczucie wpływu i pewność siebie.

Iza jest Licencjonowaną Konsultantką Mental Toughness (MTQ48), przeszkoloną w zakresie metodologii narzędzia, prawidłowej interpretacji wyników oraz udzielania informacji zwrotnej.

MTQ48 Test Odporność Psychiczna
Metody prowadzenia szkolenia Skuteczne umawianie spotkań z klientami

METODY PRACY PODCZAS SZKOLENIA

50% szkolenia stanowią warsztaty umiejętności budowania odporności na stres zawodowy.
20% dyskusje z uczestnikami w celu wymiany doświadczeń.
30% wiedza i wprowadzenie w omawiane zagadnienia.

Trener prowadzi szkolenie metodami takimi jak:

- Treningi wzmacniające odporność psychiczną.
- Praca warsztatowa i wypracowywanie rozwiązań.
- Ćwiczenia indywidualne.
- Burza mózgów.
- Testy szkoleniowe.
- Dyskusja moderowana.

Uzupełnione o mini-wykłady tam, gdzie jest to niezbędne

Powyższy program jest wstępną propozycją -  za każdym razem dopasowujemy go do specyfiki pracy uczestników, potrzeb, wyzwań oraz celów stawianych przed zespołem.

ZAPYTAJ O OFERTĘ SZKOLENIA STACJONARNEGO LUB ONLINE
Iza Krejca-Pawski Trenerka Odporność Psychiczna MTQ48
Iza Krejca-Pawski Trenerka Odporność Psychiczna MTQ48

SZKOLENIE PROWADZI IZA KREJCA-PAWSKI

Moi klienci umawiają 8 spotkań na 11 telefonów, podnoszą sprzedaż o 30%  i odzyskują kontrolę nad swoim czasem. Moją misją jest sprawienie, żeby wszystkie osoby, które sprzedają i zarządzają zespołami osiągały podobne wyniki.

Stworzyłam to szkolenie ponieważ wiem, że odporność na stres, presję i wyzwania są dziś w biznesie warunkiem sukcesu. Odporność Psychiczna to swoista „tarcza ochronna”, dzięki której jesteśmy w stanie skutecznie osiągać cele nawet w warunkach wymagających ciągłego dopasowywania się do zmiennej biznesowej rzeczywistości.

Podczas szkoleń, warsztatów i coachingów "on the job" pomagałam setkom uczestników poprawiać skuteczność rozmów. Sama sprzedawałam przez telefon i umawiałam spotkania na długo, zanim zostałam trenerem sprzedaży. Ponieważ wiem, co działa w praktyce, po moich szkoleniach od razu podnosisz wyniki!

Certyfikowany trener, ekspert i praktyk biznesu, szkolący zespoły sprzedaży i obsługi klienta. Absolwentka studiów podyplomowych Psychologia w biznesie. Licencjonowany Konsultant Odporności Psychicznej (Mental Toughness MTQ48). Jako trener od 7 lat zwiększa wyniki i poprawia jakość pracy szkolonych osób, pomagając zespołom wejść POZIOM WYŻEJ.

Książki, ebooki i planery autorstwa Izy Krejca-Pawski

Iza jest autorką ebooka "Jak zbudować Odporność Psychiczną?".

Czy będziesz dla siebie samego osobą, która utrudnia sobie działanie? Taką, która ciągle w siebie wątpi, która z lęku i obaw ciągle odkłada działania na później?


Czy też będziesz dla siebie osobą, która sobie pomaga i się wspiera? 
Która jest swoim własnym przyjacielem, która wierzy w siebie, ma marzenia, cele i kibicuje samej sobie w ich osiąganiu?
Zdecyduj!

Iza jest autorką dwóch świetnie ocenianych książek, popularnych i cenionych ebooków oraz planerów, w których dzieli się najlepszymi praktykami pozwalającymi osiągać lepsze wyniki.

Czytelnicy cenią jej książki za to, że świetnie się je czyta i wszystko podawane jest na konkretnych przykładach, dzięki czemu łatwo i szybko się je wdraża! Przekonaj się!

Książki, ebooki i planery autorstwa Izy Krejca-Pawski

900 osób rocznie przechodzi szkolenia pod okiem Izy
Szkoliła i wspierała know how zespoły i kadrę managerską firm takich, jak:

Jest autorką ponad 50 merytorycznych artykułów oraz wypowiedzi eksperckich publikowanych w:

Zainwestuj w Waszą skuteczność i wzmocnij Twój zespół korzystając z rozwiązań opartych o solidne psychologiczne narzędzie stworzone z myślą o biznesowych wyzwaniach, jakich dziś doświadczamy każdego dnia!

Iza i Michał Pawscy IKP Szkolenia

Oferta szkoleniowa:
Iza Krejca-Pawski

Trener zespołów sprzedaży i obsługi klienta
e-mail: kontakt@izakrejcapawski.pl
kom. 606 30 21 80

Terminy, logistyka, organizacja szkoleń:
Michał Pawski
Kierownik projektów szkoleniowych
e-mail: biuro@ikpszkolenia.pl
kom. 606 44 57 65

ZAPYTAJ O OFERTĘ SZKOLENIATeraz także w wersji szkoleń online