Zbuduj barierę ochronną na stres, trudności i presję czasu!

MTQ48 Test Odporność Psychiczna

Szkolenie Stres i Odporność Psychiczna

Trening prowadzony przez Licencjonowaną Konsultantkę Mental Toughness (MTQ48)
i autorkę ebooka "Jak zbudować Odporność Psychiczną?"

SZKOLENIA DLA FIRM TAKŻE W WERSJI ONLINE - ZAPYTAJ O OFERTĘ
INDYWIDUALNE SZKOLENIE ONLINE TYLKO DLA CIEBIE

Głównym celem warsztatów jest zdobycie umiejętności rozwijania Odporności Psychicznej, aby skuteczniej realizować cele i radzić sobie z presją w sytuacjach zawodowych.

Szkolenie skupia się na dostarczeniu uczestnikom narzędzi i ćwiczeń rozwijających Odporność Psychiczną w 4 kluczowych obszarach: pewności siebie, sprawczości, podejmowania wyzwań oraz osiągania celów.

Korzyści z udziału dla uczestników: 

- Budowanie proaktywnej postawy sprzedażowej poprzez radzenie sobie ze obawami i negatywnym nastawieniem.
- Nauczenie się radzenia sobie ze stresem i presją podczas rozmów dzięki wybranym technikom.
- Wzmacnianie własnej odporności psychicznej, pewności siebie i asertywności.
- Lepsze wykorzystywanie posiadanych kompetencji dzięki poprawie kontroli emocji.
- Skuteczniejsze radzenie sobie z porażkami, presją i wyzwaniami.
- Znacząco lepsza świadomość siebie i rozumienie swoich reakcji.

MTQ48 Test Odporność Psychiczna

DLACZEGO W TYCH SAMYCH WARUNKACH I POMIMO PODOBNYCH KOMPETENCJI, JEDNE OSOBY OSIĄGAJĄ LEPSZE WYNIKI, NIŻ INNE?

Dlaczego jedne osoby koncentrują się na osiąganiu celów, a inne mnożą problemy?
Dlaczego jedne osoby dotrzymują zobowiązań, a inne szukają wymówek dla braku efektów?
I dlaczego niektóre osoby poddają się po pierwszych porażkach, a inne nie?

TO POZIOM ODPORNOŚCI PSYCHICZNEJ DECYDUJE O NASZYM NASTAWIENIU
BĘDĄC KLUCZOWYM CZYNNIKIEM OSOBISTEJ SKUTECZNOŚCI.
DECYDUJE O 25% OSIĄGANYCH WYNIKÓW!

“Odporność psychiczna to zdolność człowieka do radzenia sobie z wyzwaniami, trudnościami i presją. Determinuje ona nasz sposób reagowania na stres. Jest również głównym czynnikiem umożliwiającym osiąganie szczytowej formy i najlepszych wyników”. (Clough & Strycharczyk)

Dlatego to szkolenie stworzone jest z myślą pracownikach call center, konsultantach, handlowcach, kierownikach i managerach sprzedaży, którzy chcą skuteczniej radzić sobie z zawodową presją, zmianami, wyzwaniami czy nieustannym stresem związanym z dużym tempem pracy.

ZAPYTAJ O OFERTĘ SZKOLENIA STACJONARNEGO LUB ONLINE

Wartość tego szkolenia potwierdzają Wasze opinie!

CZY WIESZ, ŻE NASTAWIENIE MOŻNA ZBADAĆ NIE TYLKO U KAŻDEJ OSOBY W ZESPOLE,
ALE TAKŻE DLA ZESPOŁU JAKO CAŁOŚCI?

Odporność Psychiczna dotyczy wydajności i skuteczności osobistej danej osoby, determinuje nastawienie i sposób myślenia (tzw. “mindset”).

Ma kluczowe znaczenie w zawodach związanych z osiąganiem wyników, radzeniem sobie z presją czasu, dużym tempem pracy, zmianami i wyzwaniami, ponieważ wpływa na to, jak dana osoba radzi sobie z porażkami, obiekcjami, zmianami, czy dążeniem do celów.

Osoby Odporne Psychicznie dostrzegają szanse, są proaktywne, lubią cele i są zdeterminowane w ich osiąganiu, są pewne siebie.

Osoby Wrażliwe Psychicznie mają tendencję do unikania wyzwań, postrzegają je jako zagrożenie, częściej obawiają się porażek, mają niską pewność siebie, mogą unikać zobowiązań, szukać wymówek, a ich szklanka jest “do połowy pusta”.

MTQ48 Test Odporność Psychiczna

WAŻNE JEST JEDNAK TO, ŻE ODPORNOŚĆ PSYCHICZNĄ MOŻNA BUDOWAĆ I ROZWIJAĆ ODPOWIEDNIĄ SERIĄ ĆWICZEŃ!

Program realizowany jest zarówno w wersji 1 lub 2 dniowej.  Program szkolenia możliwy jest do zrealizowania zarówno z wykonaniem jak i bez wykonywania testu psychometrycznego MTQ48.

Moduł 1.  Radzenie sobie ze stresem, presją wyników , emocjami  i obawami w sprzedaży.
- Symulacja działania pod presją: Co się z nami dzieje, gdy jesteśmy w stresie?
- Mózg, a stres. Jak panować nad własnymi emocjami i obawami?
- Asekuracyjne zachowania ochronne, które pogarszają sytuację: unikanie, odkładanie na później, narzekanie, szukanie winnych, oraz jak im przeciwdziałać.
- Stres związany z emocjami, konfliktami i presją. Lęk przed odrzuceniem, kompromitacją i porażką. Jak go opanować?
- Test szkoleniowy: Jak radzisz sobie ze stresem i presją? (opcjonalnie, w przypadku rezygnacji z badania MTQ48)

Efekty modułu: uczestnicy uświadomią sobie, jakie czynniki są dla nich najbardziej stresujące i nauczą się je rozpoznawać.

Moduł 2. Siła i Odporność psychiczna – dlaczego jest kluczowa?
- Dlaczego pomimo podobnych umiejętności osiągamy różne wyniki? Rola odporności psychicznej w osiąganiu wyników w sprzedaży i w biznesie.
- Kim jest osoba „odporna psychicznie”? 4 filary odporności psychicznej.
- Odporność i Wrażliwość Psychiczna, a nasze różnice w nastawieniu i zachowaniu.
- Jak poziom odporności psychicznej wpływa na nasze nastawienie wobec wyzwań i trudności?
- Analiza wyników MTQ48 – Odporność Psychiczna Zespołu i uczestników.

Efekty modułu: uczestnicy uświadomią sobie, jakie są przyczyny ich nastawienia w 4 kluczowych obszarach Odporności Psychicznej.

Moduł 3. Mocna postawa – budowanie pewności siebie i postawy osoby silnej psychicznie.
- Czym jest pewność siebie oraz poczucie osobistej skuteczności?
- Metody wzmacniania pewności siebie poprzez właściwą postawę i nastawienie.
- Asertywność w relacjach z innym, a lęk przed odrzuceniem i krytyką.
- Ćwiczenia: Budowanie mocnej postawy: jak, chodzi i mówi osoba silna i pewna siebie
- Ćwiczenia: Jak zbudować poczucie osobistej skuteczności i działać śmiało
- Ćwiczenia: Asertywność - jak jasno komunikować swoje intencje?

Efekty modułu: uczestnicy przećwiczą najważniejsze metody budowania pewności siebie oraz mocnej postawy i nauczą się je stosować w praktyce, aby lepiej radzić sobie w relacjach z innymi.

Moduł 4. Skuteczność osobista: podejmowanie wyzwań, osiąganie celów, samodyscyplina i doprowadzanie spraw do końca.
- Negatywne nastawienie, wymówki i narzekanie – jak „napełnić” pustą szklankę i odważyć się na sięganie po więcej?
- Jak przestać obawiać się wyzwań i zacząć postrzegać je jako szanse?
- Sztuka samodyscypliny: czyli dlaczego porzucamy swoje plany i odpuszczamy
- Ćwiczenia: trening samodyscypliny – jak rozwinąć wytrwałość na drodze do celu budując zdrowe nawyki?
- Ćwiczenia: Jak wyznaczać motywujące cele, aby doprowadzać sprawy do końca?

Efekty modułu: uczestnicy nauczą się jak zbudować samodyscyplinę w osiąganiu wyznaczonych celów i nauczą się zmieniać negatywne nastawienie na pozytywne.

Moduł 5. Trening motywacyjny budujący Odporność Psychiczną.
- Pewni siebie, skuteczni, odważni! Trening motywacyjny dla zespołu, angażujący do działania i śmiałego podejmowania nowych wyzwań.
- 6 zasad wzmacniania odporności psychicznej. Podsumowanie.

Efekty modułu: uczestnicy przejdą inspirujący trening motywacyjny, który napędzi ich do działania po szkoleniu.

Moduł 6. Warsztaty podsumowujące – „Plan działania po szkoleniu”.
- Mapa Odporności Psychicznej - Warsztaty tworzenia osobistego planu wzmacniania odporności psychicznej w sprzedaży.
- Podsumowanie szkolenia, końcowe wnioski i rozdanie certyfikatów.

Efekty modułu: uczestnicy opracują gotowy do zastosowania po szkoleniu plan radzenia sobie ze stresem, dopasowanych do ich indywidualnych potrzeb.

MTQ48 Test Odporność Psychiczna

Test Odporności Psychicznej, czyli Kwestionariusz MTQ48
(Mental Toughness Questionnaire)

Rekomendujemy realizację szkolenia poprzedzone przeprowadzeniem badania zarówno uczestników jak i zespołu jako całości z zastosowaniem kwestionariusza MTQ48.

KWESTIONARIUSZ ODPORNOŚCI PSYCHICZNEJ MTQ48 (Mental Toughness Questionnaire)

Wykonaj rzetelne, naukowo potwierdzone badanie za pomocą psychometrycznego Kwestionariusza MTQ48 (Mental Toughness Questionnaire).

Test bada MINDEST (nastawienie), czyli Twój sposób myślenia w 4 kluczowych dla efektywności obszarach: podejście do wyzwań, zaangażowanie, poczucie wpływu i pewność siebie.

Iza jest Licencjonowaną Konsultantką Mental Toughness (MTQ48 – Licencja numer MTQ124617), przeszkoloną w zakresie metodologii narzędzia, stosowania, prawidłowej interpretacji wyników oraz udzielania informacji zwrotnej.

MTQ48 Test Odporność i Wrażliwość Psychiczna
MTQ48 Test Odporność i Wrażliwość Psychiczna
Metody prowadzenia szkolenia Skuteczne umawianie spotkań z klientami

METODY PRACY PODCZAS SZKOLENIA

50% szkolenia stanowią warsztaty umiejętności budowania odporności na stres zawodowy.
20% dyskusje z uczestnikami w celu wymiany doświadczeń.
30% wiedza i wprowadzenie w omawiane zagadnienia.

Trener prowadzi szkolenie metodami takimi jak:

- Treningi wzmacniające odporność psychiczną.
- Praca warsztatowa i wypracowywanie rozwiązań.
- Ćwiczenia indywidualne.
- Burza mózgów.
- Testy szkoleniowe.
- Dyskusja moderowana.

Uzupełnione o mini-wykłady tam, gdzie jest to niezbędne

Powyższy program jest wstępną propozycją -  za każdym razem dopasowujemy go do specyfiki pracy uczestników, potrzeb, wyzwań oraz celów stawianych przed zespołem.

ZAPYTAJ O OFERTĘ SZKOLENIA STACJONARNEGO LUB ONLINE
Iza Krejca-Pawski Trenerka Odporność Psychiczna MTQ48
Iza Krejca-Pawski Trenerka Odporność Psychiczna MTQ48

SZKOLENIE PROWADZI IZA KREJCA-PAWSKI

Moi klienci umawiają 8 spotkań na 11 telefonów, podnoszą sprzedaż o 30%  i odzyskują kontrolę nad swoim czasem. Moją misją jest sprawienie, żeby wszystkie osoby, które sprzedają i zarządzają zespołami osiągały podobne wyniki.

Stworzyłam to szkolenie ponieważ wiem, że odporność na stres, presję i wyzwania są dziś w biznesie warunkiem sukcesu. Odporność Psychiczna to swoista „tarcza ochronna”, dzięki której jesteśmy w stanie skutecznie osiągać cele nawet w warunkach wymagających ciągłego dopasowywania się do zmiennej biznesowej rzeczywistości.

Podczas szkoleń, warsztatów i coachingów "on the job" pomagałam setkom uczestników poprawiać skuteczność rozmów. Sama sprzedawałam przez telefon i umawiałam spotkania na długo, zanim zostałam trenerem sprzedaży. Ponieważ wiem, co działa w praktyce, po moich szkoleniach od razu podnosisz wyniki!

Certyfikowany trener, ekspert i praktyk biznesu, szkolący zespoły sprzedaży i obsługi klienta. Absolwentka studiów podyplomowych Psychologia w biznesie. Licencjonowany Konsultant Odporności Psychicznej (Mental Toughness MTQ48). Jako trener od 7 lat zwiększa wyniki i poprawia jakość pracy szkolonych osób, pomagając zespołom wejść POZIOM WYŻEJ.

Książki, ebooki i planery autorstwa Izy Krejca-Pawski

Iza jest autorką ebooka "Jak zbudować Odporność Psychiczną?".

Czy będziesz dla siebie samego osobą, która utrudnia sobie działanie? Taką, która ciągle w siebie wątpi, która z lęku i obaw ciągle odkłada działania na później?


Czy też będziesz dla siebie osobą, która sobie pomaga i się wspiera? 
Która jest swoim własnym przyjacielem, która wierzy w siebie, ma marzenia, cele i kibicuje samej sobie w ich osiąganiu?
Zdecyduj!

Iza jest autorką dwóch świetnie ocenianych książek, popularnych i cenionych ebooków oraz planerów, w których dzieli się najlepszymi praktykami pozwalającymi osiągać lepsze wyniki.

Czytelnicy cenią jej książki za to, że świetnie się je czyta i wszystko podawane jest na konkretnych przykładach, dzięki czemu łatwo i szybko się je wdraża! Przekonaj się!

Książki, ebooki i planery autorstwa Izy Krejca-Pawski

900 osób rocznie przechodzi szkolenia pod okiem Izy
Szkoliła i wspierała know how zespoły i kadrę managerską firm takich, jak:

Jest autorką ponad 50 merytorycznych artykułów oraz wypowiedzi eksperckich publikowanych w:

Zainwestuj w Waszą skuteczność i wzmocnij Twój zespół korzystając z rozwiązań opartych o solidne psychologiczne narzędzie stworzone z myślą o biznesowych wyzwaniach, jakich dziś doświadczamy każdego dnia!

Iza i Michał Pawscy IKP Szkolenia

Oferta szkoleniowa:
Iza Krejca-Pawski

Trener zespołów sprzedaży i obsługi klienta
e-mail: kontakt@izakrejcapawski.pl
kom. 606 30 21 80

Terminy, logistyka, organizacja szkoleń:
Michał Pawski
Kierownik projektów szkoleniowych
e-mail: biuro@ikpszkolenia.pl
kom. 606 44 57 65

ZAPYTAJ O OFERTĘ SZKOLENIATeraz także w wersji szkoleń online