w Efektywnym Przywództwie
i Zarządzaniu Zmianą

Warsztaty wzmacniające efektywność przywódczą dla liderów, skoncentrowane szczególnie na wdrażaniu i przeprowadzaniu zespołów przez zmiany,
w warunkach ciągłych zmian (VUCA)

Szkolenia  z Izą Krejca-Pawski

Szkolenie Przywództwo i Zarządzanie zmianą

Trening przywódczy oparty o Zintegrowany Model Przywództwa oraz wyzwania
związane z wdrażaniem zmian w niestabilnych warunkach (VUCA).

Szkolenie prowadzone przez Licencjonowaną Konsultantkę Mental Toughness (MTQ48)
i Zintegrowanego Modelu Przywództwa (ILM72), Izę Krejcę- Pawski

SZKOLENIA REALIZUJEMY TAKŻE W WERSJI ONLINE - ZAPYTAJ O OFERTĘ

Głównym celem szkolenia jest lepsze zrozumienie procesu zarządzania zmianą dedykowane kadrze zarządzającej. Skuteczniejsze zarządzanie i wdrażanie zmian, także podczas trudnych sytuacji, jak opór, narzekanie czy konflikty.

Podczas szkolenia wypracujemy:

- Zestaw komunikatów kierowniczych na trudne sytuacje, pokazanych na przykładach i dostosowanych do potrzeb wdrażania i utrzymania zmian organizacyjnych.
- Najważniejsze zasady i sprawdzone praktyki zarządzania zespołem w sytuacjach trudnych tak, by wzmacniać proaktywne nastawienie do zmian.
- Sposoby na budowanie zaangażowania i motywacji  w zespole uwzględniające kwestie odporności lub wrażliwości psychicznej w reagowaniu na zmiany.
- Scenariusze reagowania w trudnych sytuacjach z zespołem: opór przed zmianami, wymówki, narzekanie, niskie standardy wykonania zadania, demotywowanie się zespołu.

Korzyści z udziału dla uczestników:
- Skuteczniejsze zarządzanie zespołem w sytuacjach trudnych, dotyczących narzekania, presji czy konfliktów.
- Uporządkowanie konfliktu oczekiwań pracownik vs firma.
- Skuteczniejsze wdrażanie i egzekwowania realizacji zmian wspierające efektywną współpracę.
- Motywowanie i wspieranie zespołu oraz pracowników w ich pracy oraz podnoszeniu standardów pracy.

Wdrażanie zmian jest jednym z największym wyzwań stojących przed kadrą managerską. Szczególnie, gdy wdrażane zmiany wiążą się z podniesieniem wymagań i standardów pracy, czy rosnącymi targetami i choć są korzystne dla firmy, mogą być w zespole postrzegane negatywnie.

 

Szkolenie ma aktywną, warsztatową formę skupioną na sytuacjach z codziennej pracy kadry zarządzającej. Podczas szkolenia przepracujemy narzędzia i rozumienie procesu zmian z perspektywy organizacji, liderów, zespołu jako całości oraz poszczególnych pracowników.

Wykorzystamy do tego narzędzia zarówno przywódcze jak i psychologiczne.

ZAPYTAJ O OFERTĘ SZKOLENIA STACJONARNEGO LUB ONLINE

Skuteczność tego szkolenia potwierdzają Wasze opinie!

WEJDŹ POZIOM WYŻEJ W SKUTECZNOŚCI PRZYWÓDCZEJ I SPRAW, ABY TWÓJ ZESPÓŁ WIDZIAŁ W ZMIANACH SZANSE I OKAZJE, KTÓRE WARTO WDROŻYĆ

Jak pokonać niechęć pracowników do zmian?
Jak zmotywować ludzi do działania i zwiększać zaangażowanie w nowe zadania?
Jak radzić sobie z narzekaniem, oporem przed nowymi pomysłami?
Jak reagować, gdy zespół nie wdraża zmian lub wdraża je poniżej oczekiwanego poziomu?
Jak radzić sobie z emocjonalnymi reakcjami, narzekaniem, krytykowaniem i obwinianiem?

Poznasz odpowiedzi na te pytania podczas szkolenia, ponieważ  pracujemy na najczęstszych wyzwaniach przywódczych w procesie wdrażania zmian!

Przeczytaj szczegółowy program szkolenia i sprawdź, czego dokładnie się nauczysz:

Szkolenia  z Izą Krejca-Pawski

Program szkolenia: 1 dzień lub 2 dni

Moduł 1. Rola i zadania kierownika w aktualnej sytuacji pandemicznej i pracy hybrydowej.

- Zarządzanie zespołem w aktualnej sytuacji: problemy, wyzwania i szanse.
- Zarządzanie zespołem i ustalanie zasad działania: jak budować i rozwijać skuteczny zespół działający hybrydowo? Błędy, których należy unikać.
- Najważniejsze zasady zarządzania zespołem: rola lidera w budowaniu zaangażowania.
- Ćwiczenia uczestników: Expose lidera zespołu – ustalamy, czego wymagamy jako szef zespołu.
- Zasady obowiązujące w zespole hybrydowym – jak je stworzyć, aby wspierały ciągły rozwój?

Efekty modułu: uczestnicy uświadomią sobie rolę lidera zespołu w aktualnej sytuacji oraz przygotują lub dostosują narzędzia managerskie do specyfiki swoich zespołów.

Moduł 2. Codzienne zarządzanie zespołem i praca z zespołem. Motywowanie i delegowanie pracy do zespołu i poszczególnych pracowników.

- Jak prowadzić skuteczne zebrania? Komunikacja jako warunek sukcesu w pracy zespołowej.
- Jak komunikować zmiany i nowe zadania, aby nie wywoływały oporu w zespole?
- Sprawdzone sposoby motywowania zespołu. Jak budować zaangażowanie i motywację?
- Managerskie komunikaty, które każdy kierownik powinien znać.
- Ćwiczenia uczestników: uczestnicy tworzą komunikaty poznane w tym module.

Efekty modułu: tworzymy przykłady efektywnego delegowania pracy i budowania zaangażowania i motywacji dzięki konstruktywnej liderskiej komunikacji.

Moduł 3. Sytuacje trudne w pracy kierownika zespołu. Monitorowanie i egzekwowanie pracy zespołu i poszczególnych pracowników.

- Jak monitorować i egzekwować pracę, aby została wykonana?
- Lista 3 największych błędów kierowniczych, które sabotują realizację zadań.
- Przykład rozmowy z pracownikiem, który nie wykonał zadania, ma opóźnienia.
- Plan rozmowy z zespołem, gdy nie wykonał zadania lub wykonał je poniżej oczekiwań.
- Ćwiczenia uczestników: uczestnicy tworzą komunikaty poznane w tym module.

Efekty modułu: tworzymy przykłady reakcji do codziennej pracy z zespołem, aby liderzy potrafili radzić sobie w typowych problematycznych sytuacjach.

Moduł 4. Rozwiązywanie problemów w zarządzaniu zespołem – sprawdzone praktyki na dzisiejsze wyzwania. Praktyczne podsumowanie szkolenia.

- Jak reagować, gdy pracownicy demotywują się nawzajem?
- Jak radzić sobie z narzekaniem i wymówkami w zespole?
- Jak radzić sobie z oporem przed zmianami?
- Jak radzić sobie z pracownikami, którzy odstają negatywnie poziomem pracy od reszty zespołu?
- Jak reagować, gdy pojawiają się konflikty w zespole?
- Jak radzić sobie z pracownikami, którzy ciągle popełniają te same błędy?
- Podsumowanie szkolenia– 5 kluczowych zasad Efektywnego Zespołu.

Efekty modułu: uczestnicy poznają praktyczne zastosowanie wszystkich omawianych na szkoleniu narzędzi liderskich.

Wykonaj Test Skuteczności stylów przywództwa
ILM72 (Zintegrowany Model Przywództwa)

Rekomendujemy realizację szkolenia poprzedzone przeprowadzeniem badania zarówno uczestników jak i kadry kierowniczej jako całości z zastosowaniem kwestionariusza ILM72.

KWESTIONARIUSZ SKUTECZNOŚCI PRZYWÓDCZEJ ILM72
(Zintegrowany Model Przywództwa)

Wykonaj rzetelne, naukowo potwierdzone badanie za pomocą psychometrycznego Kwestionariusza ILM72  (Zintegrowany Model Przywództwa).

Test bada SKUTECZNOŚĆ PRZYWÓDCZĄ, w 8 kluczowych skalach skuteczności liderów, dostarczając rzetelnej analizy mocnych stron jak i obszarów do rozwoju.

Iza jest Licencjonowaną Konsultantką ILM72, przeszkoloną w zakresie metodologii narzędzia, stosowania, prawidłowej interpretacji wyników oraz udzielania informacji zwrotnej.

ILM72 Test Zintegrowany Model Przywództwa
Metody prowadzenia szkolenia Skuteczne umawianie spotkań z klientami

Metody pracy w czasie szkolenia:

50% szkolenia stanowi trening i warsztaty umiejętności zarządzania zespołem w formie pracy z analizą najczęstszych sytuacji z codziennej pracy na szkoleniu.
25% dyskusje z liderem w celu wymiany doświadczeń.
25% wiedza i wprowadzenie w omawiane zagadnienia.

Trener prowadzi szkolenie metodami takimi jak:
- Analiza w formie ćwiczenia rozmów z zespołem podczas szkolenia.
- Symulacje i odgrywanie ról w formie scenek.
- Analiza studium przypadków.
- Warsztaty i ćwiczenia technik rozmów z pracownikami.
- Burza mózgów i metody kreatywne.
- Uzupełnione o mini-wykłady tam, gdzie jest to niezbędne.

Powyższy program jest wstępną propozycją -  za każdym razem dopasowujemy go do specyfiki pracy uczestników i rodzaju wdrażanych zmian

ZAPYTAJ O OFERTĘ SZKOLENIA STACJONARNEGO LUB ONLINE
Iza Krejca-Pawski Trenerka skutecznej sprzedaży i umawiania spotkań z klientami
Iza Krejca-Pawski Trenerka skutecznej sprzedaży i umawiania spotkań z klientami

Szkolenie prowadzi Iza Krejca-Pawski

Moi klienci umawiają 8 spotkań na 11 telefonów, podnoszą sprzedaż o 30%  i odzyskują kontrolę nad swoim czasem. Moją misją jest sprawienie, żeby wszystkie osoby, które sprzedają i zarządzają zespołami osiągały podobne wyniki.

Stworzyłam to szkolenie ponieważ wiem, jak ważne dla każdego lidera jest skuteczne zarządzanie zespołem. Od tego zależy często sukces działu, a nawet firmy! Równocześnie wiem, że wiele liderów mierzy się z problemem utrzymywania zaangażowania w zespole, w sytuacji, gdzie na co dzień zmagamy się presją czasu, wymagającymi zadaniami i nieustannymi zmianami.

Jako trener odsłuchałam ponad 2500 rozmów handlowców, konsultantów, doradców i telemarketerów z wielu branż.  Podczas szkoleń, warsztatów i coachingów "on the job" pomagałam setkom uczestników poprawiać skuteczność działania. Zarządzałam zespołami, także rozproszonymi , zanim zostałam trenerem. Od 9 lat jako trener wspieram i szkolę liderów zespołów. Ponieważ wiem, co działa w praktyce, po moich szkoleniach od razu podnosisz wyniki!

Certyfikowany trener, ekspert i praktyk biznesu, szkolący zespoły sprzedaży i obsługi klienta. Licencjonowany Konsultant Zintegrowanego Modelu Przywództwa (ILM72) oraz Odporności Psychicznej (Mental Toughness MTQ48).
Jako trener od 7 lat zwiększa wyniki i poprawia jakość pracy szkolonych osób, pomagając zespołom wejść POZIOM WYŻEJ.

Iza jest autorką dwóch świetnie ocenianych książek, popularnych i cenionych ebooków oraz planerów, w których dzieli się najlepszymi praktykami pozwalającymi osiągać lepsze wyniki.

Czytelnicy cenią jej książki za to, że świetnie się je czyta i wszystko podawane jest na konkretnych przykładach, dzięki czemu łatwo i szybko się je wdraża! Przekonaj się!

Książki, ebooki i planery autorstwa Izy Krejca-Pawski

900 osób rocznie przechodzi szkolenia pod okiem Izy
Szkoliła i wspierała know how zespoły i kadrę managerską firm takich, jak:

Jest autorką ponad 50 merytorycznych artykułów oraz wypowiedzi eksperckich publikowanych w:

Zainwestuj w Waszą skuteczność i wzmocnij Twój zespół korzystając ze sprawdzonych managerskich narzędzi oraz konkretnych przykładów, stworzone z myślą
o wyzwaniach, jakich szefowie zespołów doświadczają na co dzień!

Iza i Michał Pawscy IKP Szkolenia

Oferta szkoleniowa:
Iza Krejca-Pawski

Trener zespołów sprzedaży i obsługi klienta
e-mail: kontakt@izakrejcapawski.pl
kom. 606 30 21 80

Terminy, logistyka, organizacja szkoleń:
Michał Pawski
Kierownik projektów szkoleniowych
e-mail: biuro@ikpszkolenia.pl
kom. 606 44 57 65

ZAPYTAJ O OFERTĘ SZKOLENIATeraz także w wersji szkoleń online