Planer Elastycznego Zarządzania Czasem Iza Krejca-Pawski

Zestaw ćwiczeń do elastycznego zarządzania czasem, który zawiera formularze organizacji tygodnia pracy, planu dnia, wyznaczania celów i wychodzenia z zaległości

Skomentuj post