w Skutecznym Zarządzaniu
Twoim Zespołem!

Praktyczne warsztaty managerskie dla liderów zespołów

Szkolenia  z Izą Krejca-Pawski

Szkolenie Efektywny Kierownik
i skuteczne zarządzanie zespołem

Trening managerski dla liderów, którzy chcą wejść POZIOM WYŻEJ w kompetencjach przywódczych
i zwiększać skuteczność swojego zespołu, prowadzony przez
Licencjonowaną konsultantkę Zintegrowanego Modelu Przywództwa (ILM72)

SZKOLENIA REALIZUJEMY TAKŻE W WERSJI ONLINE - ZAPYTAJ O OFERTĘ

Głównym celem warsztatów jest doskonalenie umiejętności skutecznego zarządzania zespołem w sposób nastwiony na angażowanie pracowników oraz skuteczne reagowanie w sytuacjach trudnych.

Podczas szkolenia wypracujemy:

- Zestaw przydanych komunikatów kierowniczych pokazanych na przykładach i dostoswanych do potrzeb każdego uczestnika.
- Najważniejsze zasady i sprawdzone praktyki zarządzania zespołem w pracy.
- Sposoby na budowanie zaangażowania i motywacji  w zespole.
- Scenariusze reagowania w trudnych sytuacjach z zespołem: wymówki, narzekanie, niskie zaangażowanie w wykonanie zadania, demotywowanie zespołu.

Korzyści z udziału dla uczestników:

- Jasna rola lidera zespołu oparta o ustalone zasady.
- Uporządkowanie codziennej organizacji pracy zespołu.
- Sposoby reagowania w trudnych sytuacjach kierowniczych.
- Przygotowanie do delegowania i egzekwowania realizacji zadań wspierające efektywną współpracę.
- Motywowanie i wspieranie zespołu i pracowników w ich pracy oraz podnoszeniu skuteczności.

Szkolenie stworzone z myślą o liderach i managerach, którzy chcą uporządkować pracę z zespołem, wypracować sposoby motywowania pracowników, doskonalić kompetencje kierownicze
oraz wykorzystać szkolenie do rozwijania standardów w zespole
i skutecznego reagowania także w trudnych sytuacjach.

ZAPYTAJ O OFERTĘ SZKOLENIA STACJONARNEGO LUB ONLINE

Skuteczność tego szkolenia potwierdzają Wasze opinie!

WEJDŹ POZIOM WYŻEJ W ZARZĄDZANIU ZESPOŁEM!

Jak pokonać niechęć pracowników do zmian?
Jak zmotywować ludzi do działania i zwiększać zaangażowanie w pracę?
Jak radzić sobie z narzekaniem, oporem i konfliktami w zespole?
Jak reagować, gdy zespół nie realizuje zadań lub nie osiąga wyników?
Jak radzić sobie z trudnych sytuacjach w zespole i z pracownikami?

Poznasz odpowiedzi na te pytania podczas szkolenia, ponieważ  pracujemy na najczęstszych wyzwaniach managerskich!

Przeczytaj szczegółowy program szkolenia i sprawdź, czego dokładnie się nauczysz:

Szkolenia  z Izą Krejca-Pawski

Program szkolenia: 1 dzień (8 x 45 min)

Moduł 1. Rola i zadania kierownika w aktualnej sytuacji pandemicznej i pracy hybrydowej.

- Zarządzanie zespołem w aktualnej sytuacji: problemy, wyzwania i szanse.
- Zarządzanie zespołem i ustalanie zasad działania: jak budować i rozwijać skuteczny zespół działający hybrydowo? Błędy, których należy unikać.
- Najważniejsze zasady zarządzania zespołem: rola lidera w budowaniu zaangażowania.
- Ćwiczenia uczestników: Expose lidera zespołu – ustalamy, czego wymagamy jako szef zespołu.
- Zasady obowiązujące w zespole hybrydowym – jak je stworzyć, aby wspierały ciągły rozwój?

Efekty modułu: uczestnicy uświadomią sobie rolę lidera zespołu w aktualnej sytuacji oraz przygotują lub dostosują narzędzia managerskie do specyfiki swoich zespołów.

Moduł 2. Codzienne zarządzanie zespołem i praca z zespołem. Motywowanie i delegowanie pracy do zespołu i poszczególnych pracowników.

- Jak prowadzić skuteczne zebrania? Komunikacja jako warunek sukcesu w pracy zespołowej.
- Jak komunikować zmiany i nowe zadania, aby nie wywoływały oporu w zespole?
- Sprawdzone sposoby motywowania zespołu. Jak budować zaangażowanie i motywację?
- Managerskie komunikaty, które każdy kierownik powinien znać.
- Ćwiczenia uczestników: uczestnicy tworzą komunikaty poznane w tym module.

Efekty modułu: tworzymy przykłady efektywnego delegowania pracy i budowania zaangażowania i motywacji dzięki konstruktywnej liderskiej komunikacji.

Moduł 3. Sytuacje trudne w pracy kierownika zespołu. Monitorowanie i egzekwowanie pracy zespołu i poszczególnych pracowników.

- Jak monitorować i egzekwować pracę, aby została wykonana?
- Lista 3 największych błędów kierowniczych, które sabotują realizację zadań.
- Przykład rozmowy z pracownikiem, który nie wykonał zadania, ma opóźnienia.
- Plan rozmowy z zespołem, gdy nie wykonał zadania lub wykonał je poniżej oczekiwań.
- Ćwiczenia uczestników: uczestnicy tworzą komunikaty poznane w tym module.

Efekty modułu: tworzymy przykłady reakcji do codziennej pracy z zespołem, aby liderzy potrafili radzić sobie w typowych problematycznych sytuacjach.

Moduł 4. Rozwiązywanie problemów w zarządzaniu zespołem – sprawdzone praktyki na dzisiejsze wyzwania. Praktyczne podsumowanie szkolenia.

- Jak reagować, gdy pracownicy demotywują się nawzajem?
- Jak radzić sobie z narzekaniem i wymówkami w zespole?
- Jak radzić sobie z oporem przed zmianami?
- Jak radzić sobie z pracownikami, którzy odstają negatywnie poziomem pracy od reszty zespołu?
- Jak reagować, gdy pojawiają się konflikty w zespole?
- Jak radzić sobie z pracownikami, którzy ciągle popełniają te same błędy?
- Podsumowanie szkolenia– 5 kluczowych zasad Efektywnego Zespołu.

Efekty modułu: uczestnicy poznają praktyczne zastosowanie wszystkich omawianych na szkoleniu narzędzi liderskich.

Metody prowadzenia szkolenia Skuteczne umawianie spotkań z klientami

Metody pracy w czasie szkolenia:

50% szkolenia stanowi trening i warsztaty umiejętności zarządzania zespołem w formie pracy z analizą najczęstszych sytuacji z codziennej pracy na szkoleniu.
25% dyskusje z liderem w celu wymiany doświadczeń.
25% wiedza i wprowadzenie w omawiane zagadnienia.

Trener prowadzi szkolenie metodami takimi jak:
- Analiza w formie ćwiczenia rozmów z zespołem podczas szkolenia.
- Symulacje i odgrywanie ról w formie scenek.
- Analiza studium przypadków.
- Warsztaty i ćwiczenia technik rozmów z pracownikami.
- Burza mózgów i metody kreatywne.
- Uzupełnione o mini-wykłady tam, gdzie jest to niezbędne.

Powyższy program jest wstępną propozycją -  za każdym razem dopasowujemy go do specyfiki pracy uczestników i sytuacji z codziennych działań z zespołem

ZAPYTAJ O OFERTĘ SZKOLENIA STACJONARNEGO LUB ONLINE
Iza Krejca-Pawski Trenerka skutecznej sprzedaży i umawiania spotkań z klientami

Szkolenie prowadzi Iza Krejca-Pawski

Moi klienci umawiają 8 spotkań na 11 telefonów, podnoszą sprzedaż o 30%  i odzyskują kontrolę nad swoim czasem. Moją misją jest sprawienie, żeby wszystkie osoby, które sprzedają i zarządzają zespołami osiągały podobne wyniki.

Stworzyłam to szkolenie ponieważ wiem, jak ważne dla każdego lidera jest skuteczne zarządzanie zespołem. Od tego zależy często sukces działu, a nawet firmy! Równocześnie wiem, że wiele liderów mierzy się z problemem utrzymywania zaangażowania w zespole, w sytuacji, gdzie na co dzień zmagamy się presją czasu, wymagającymi zadaniami i nieustannymi zmianami.

Jako trener odsłuchałam ponad 2500 rozmów handlowców, konsultantów, doradców i telemarketerów z wielu branż.  Podczas szkoleń, warsztatów i coachingów "on the job" pomagałam setkom uczestników poprawiać skuteczność działania. Zarządzałam zespołami, także rozproszonymi , zanim zostałam trenerem. Od 9 lat jako trener wspieram i szkolę liderów zespołów. Ponieważ wiem, co działa w praktyce, po moich szkoleniach od razu podnosisz wyniki!

Certyfikowany trener, ekspert i praktyk biznesu, szkolący zespoły sprzedaży i obsługi klienta. Licencjonowany Konsultant Zintegrowanego Modelu Przywództwa (ILM72) oraz Odporności Psychicznej (Mental Toughness MTQ48).
Jako trener od 7 lat zwiększa wyniki i poprawia jakość pracy szkolonych osób, pomagając zespołom wejść POZIOM WYŻEJ.

Iza jest autorką dwóch świetnie ocenianych książek, popularnych i cenionych ebooków oraz planerów, w których dzieli się najlepszymi praktykami pozwalającymi osiągać lepsze wyniki.

Czytelnicy cenią jej książki za to, że świetnie się je czyta i wszystko podawane jest na konkretnych przykładach, dzięki czemu łatwo i szybko się je wdraża! Przekonaj się!

Książki, ebooki i planery autorstwa Izy Krejca-Pawski

900 osób rocznie przechodzi szkolenia pod okiem Izy
Szkoliła i wspierała know how zespoły i kadrę managerską firm takich, jak:

Jest autorką ponad 50 merytorycznych artykułów oraz wypowiedzi eksperckich publikowanych w:

Zainwestuj w Waszą skuteczność i wzmocnij Twój zespół korzystając ze sprawdzonych managerskich narzędzi oraz konkretnych przykładów, stworzone z myślą
o wyzwaniach, jakich szefowie zespołów doświadczają na co dzień!

Iza i Michał Pawscy IKP Szkolenia

Oferta szkoleniowa:
Iza Krejca-Pawski

Trener zespołów sprzedaży i obsługi klienta
e-mail: kontakt@izakrejcapawski.pl
kom. 606 30 21 80

Terminy, logistyka, organizacja szkoleń:
Michał Pawski
Kierownik projektów szkoleniowych
e-mail: biuro@ikpszkolenia.pl
kom. 606 44 57 65

ZAPYTAJ O OFERTĘ SZKOLENIATeraz także w wersji szkoleń online