Próbka 2 Skrypt Jak skutecznie umawiać spotkania

Próbka 2 Skrypt  Jak skutecznie umawiać spotkania